İSTEK Kemal Atatürk Okulları

Sağlıklı ve mantıklı düşünme ve doğru değerlendirmeler yapma üzerinde matematik eğitiminin ve kültürünün önemli etkisi vardır. Bu amaç doğrultusunda matematik dersindeki amacımız, öğrencilerimize matematiğin hayatın bir parçası olduğunu kavratmaktır. Analitik düşünebilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, içinde bulunduğu şartları en etkili şekilde değerlendirerek sonuca ulaşmak, aynı sonuca farklı yollarla da ulaşabileceğini, hiçbir sorunun tek bir çözümünün olmayacağını kavratmak, böylelikle hayat karşısında seçenek oluşturmaya dayalı bir düşünce yöntemi geliştirmek, öğrendiklerini diğer derslere ve yaşama uygulamak, edindiği bilgi birikimi doğrultusunda geleceğini doğru şekillendirebilme yeteneğine ve özgüvenine sahip bireyler yetiştirmek, temel amacımızdır.

Öğrencilerimizin; 

 • MEB tarafından belirlenen matematik programını bütünüyle öğrenmesi,
 • Üniversite giriş sınavında ve yurtiçi-yurtdışı üniversite eğitimi için gerekli matematik bilgilerini almaları,
 • Yurtiçi ve yurtdışı matematik konferanslarına, yarışmalarına hazırlanmaları, katılmaları ve başarılar kazanmaları,
 • Matematik ile ilgili konularda araştırmalar yapmaları,
 • Bir problemi okuyup yorumlamaları ve uygun matematik yöntem ve terimlerini kullanarak çözmeleri,
 • Sorunları analiz etmek, yorumlamak ve çözümlemeleri,
 • Çıkan sonuçları tablo, grafik, diyagram biçiminde tasarlayıp analitik yeteneklerini kullanarak sunabilmeleri,
 • Uygun sembol ve terminolojiyi öğrenip uygulamaları,
 •  Herhangi bir matematiksel tartışmayı formüle edip, ispatlayıp açık bir şekilde ifade edebilmeleri,
 • Sonuçların önem ve geçerliliğini anlayıp göstermeleri,
 • Matematiğin pratik uygulamalarını tanıyarak açıklayabilmeleri,
 • Uygun teknolojik cihazları matematik aracı olarak kullanabilmeleri,

temel hedeflerimizdir.