İSTEK Okulları öğrencileri, robotik ve kodlama dersleriyle geleceğe hazırlanıyor.

Kodlama eğitimi, öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme, bir problemin çözümünü çok yönlü düşünebilme, özgüvenli olma, yaratıcı olma gibi becerilerini arttırmak amacıyla kullanılan bir uygulamadır. Problem çözme ise öğrencilerin karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir öğretim yöntemidir.

Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir. Bu yönde 21.yüzyıl öğrenen özellikleri göz önüne alınarak çeşitli ilkeler oluşturduk. Bu ilkelerimize ek olarak aşağıda sıraladığımız yönde bireyler yetiştirmeyi amaç ediniyoruz.

Bilgiye İhtiyaç Duyan


İhtiyaç Duyduğu Bilgiyi Nereden Bulacağını Bilen

 

 

Bulduğu Bilgiyi Düzenleyebilen

 

Bilgiyi ihtiyaçları Doğrultusunda Kullanabilen

Yeni Bilgi Üreten Bireyler

İSTEK Okulları’nda anaokulu beş yaş grubundan itibaren robotik ve kodlama dersleri uygulayarak, gelişen ve yenilenen teknolojiye ayak uydurabilecek, yeni fikirler üretebilecek, bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimizin;

  • BT becerilerini diğer ders alanlarında da etkin olarak kullanabilmelerini,
  • Teknoloji kullanımında etik davranışlar sergilemelerini,
  • Teknolojinin ve bilginin sorumlu kullanımı konusunu tartışabilmeleri ve uygun olmayan kullanımın sonuçlarını açıklamalarını,
  • Sürekli yenilenen teknolojileri takip etmelerini ve uyum sağlayabilmelerini,
  • Problem analizi yapıp, çözüm üretebilmelerini,
  • Robot modelleri oluşturarak ve programlayarak gerçek yaşamla bağlantı kurmalarını,

Proje yürütürken, teknolojik yaklaşımlar sergilemelerini hedefliyoruz.