STEK Kemal Atatürk Anaokulu öğrencilerimiz, 1.Dönem Türkçe ve İngilizce Portfolyo sunumlarını her yaş düzeyinde PYP temaları kapsamında hazırladıkları istasyonlarda ailelerine sundular. Sınıf öğretmenleri ile Pyp, Matematik, Okuma- Yazmaya Hazırlık, Makey Makey; İngilizce öğretmenleri ile "How is the weather?", "Memory corner", " Reading corner" ve "Singing" istasyonlarinda performanslarını sergilerdiler.Tüm anaokulu öğrencilerimizi çalışmalarından dolayı kutluyoruz.