İSTEK Okulları olarak öğrencilerimizi sorgulayan, araştıran, günlük yaşam problemlerine çözüm ve proje üretebilen, ürettiği projeleri sunma becerisine sahip fen okuryazarı bilim insanları olarak yetiştirmek temel hedefimizdir.

Fen bölümünde öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarını karşılayacak, disiplinler arası çalışma, araştırma ve deneylerle zenginleştirilmiş, ayrıca ders dışı etkinliklerle desteklenen bir program yürütülmektedir.

Fen bilimleri dersinde hedefimiz; çevresine ilgili, keşfedici, sorgulayıcı, doğru karar verebilen, problem çözebilen, öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş, yeni teknolojileri anlayan, kullanan, geliştiren ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için;

  • öğrencilerin aktif katılımına,
  • öğrenme tarz ve hızlarına,
  • bireysel ve birlikte öğrenme süreçlerine dayalı öğrenme stratejileri uygulamaktayız.

Kurumumuzdaki fen bilimleri genel çatısı altında verilen fen dersi eğitimlerinin genel amaçları şunlardır:

1) Ezbere dayanmayan, deneyerek öğrenme prensibine dayalı kalıcı bir davranış değişikliği kazandırmak ve bu yolla onlara kendi kendilerine projeler üretebilir hale getirmek. 

2) Fen eğitimi sonucu öğrencilerimizin doğadaki ve gündelik hayattaki olayların nedenlerini ve sonuçlarını sorgulamalarını sağlamak, araştıran, meraklı öğrenciler yetiştirmek.

3) Laboratuvar ve proje çalışmaları ile gerek el becerilerinin gelişmesini gerekse de grup çalışmaları sayesinde sosyalleşmeleri yolunda olumlu adımlar atmak. 

4)Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına projeler hazırlayarak katılmalarına destek olmak,

5) Soru-cevap ve diğer öğretim tekniklerini kullanılması ile öğrencilerin ilgilendiği konulardaki problemleri incelemesini ve cevabını keşfetmesini sağlamak.

6) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden ve bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen öğrenciler yetiştirmek.

7) Öğrencileri bir üst kurumlara geçiş için hazırlamak.