Bilgi Teknolojilerinin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, öğrencilerimizin bilişim teknolojisini doğru ve bilinçli kullanan, yeni teknolojik gelişmeleri takip eden, gelişmeye açık, evrensel düşünen, yaratıcı, kültürlü, öğrenmeyi seven, bilişim ve internetin olası zararlarına karşı bilinçli, akademik dürüstük ilkelerine özen gösteren, dijital vatandaşlar olarak evrensel değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir. Anaokul düzeyinden başlayan BT Eğitimi; akademik, kültürel ve sosyal gelişimi öngören amaçlar doğrultusunda planlanır.
Modern teknoloji ile donatılmış laboratuvarımızda Bilişim Teknolojileri derslerindeki kazanımları ile öğrencilerimiz;

  • Kullandıkları bilgisayarların donanımsal ve yazılımsal yapısını daha iyi kavrayabilmen,
  • İnternet teknolojilerini kullanarak aradığı bilgiye ulaşan ve  internet etiğine sahip bireyler olarak yetişebilen,
  • Office programlarını kullanarak belge düzenleyebilen, veri analizleri, hesaplamalar ve grafikler yapabilen, veri tabanı hakkında bilgi sahibi olan, sunum hazırlayabilen, 
  • Yazılım altyapısını(algoritma) ve programlarını kullanabilen, yazılım geliştirmenin analiz, tasarım geliştirme ve test gibi gibi basamaklardan meydana gelmiş problem çözme becerini geliştirme,
  • Masaüstü yayıncılık ile davetiye, broşür, bülten v.b. gibi yayımlanabilen içerikler tasarlayabilen,
  • BT becerilerini diğer ders alanlarında da etkin olarak kullanabilen,
  • Uygulama Programları ile kısa film hazırlayabilen, bilgi ve becerilere sahip olurlar.