İlkokul kademesinde Bilgisayar Bilimi derslerine tablet entegre edildi. Bu sayede derslerde kodlama etkinlikleri tablet üzerinden yapıldı. Bu etkinliklerde her öğrenci kendi filmini yaptı. Uzay temalı olan bu filmlerde algoritma mantığı ve adımsallık ilkesi işlendi. Öğrenciler bu derslerde çok eğlendiler.