İSTEK  Kaşgarlı Mahmut Okullarında İngilizce ve Almanca derslerinin amacı;  öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metodlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, yabancı öğretmenlerle desteklenmiş, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmak, dili aktif olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Genel Hedefler
Öğrencilerimizin;

  • Yabancı dil öğreniminin önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
  • Öğrenirken eğlenmelerini sağlamak, dil öğrenimini sevmelerini sağlamak
  • Kendini hedef dilde tam olarak ifade edebilmelerini sağlamak
  • Avrupa Dil Çerçevesi ( A1-B2) gereklerine uygun bir şekilde yetişmelerini sağlamak
  • Öğrendikleri dil bilgilerini uluslararası sınavlarda (Cambridge ESOL) teste tabi tutmak ve bu sayede öğrenimlerinin bir sonraki aşamasında da akademik olarak yabancı dillerinin yeterliliğini garantilemek

Bu sınıf ortamlarının aynı zamanda kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimize günümüz küresel dünya bütünlüğünün bir parçası olduklarını hissettirecek ortamlar olmasına özen gösterilmektedir. Bu global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.

CROSSROADS 

Öğrencilerimiz İngilizce’yi sadece ders olarak değil; aynı zamanda gün boyunca sürekli kullanarak öğrenir. Çocuklarımız haftada 24 saat Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri ile birlikte olur.  Böylece okul yaşamının her anında – yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında - İngilizceyi sürekli yaşayarak, kullanarak öğreniyor.

Dil öğreniminin küçük yaşta şarkılar, oyunlar, hikâyeler yolu ile öğrenilebildiği bilimsel bir gerçektir. Çocuklar eğlenerek öğrendikleri kelime ve yapıları kullanabilecekleri ortamları da bulabildiğinde, dil öğrenimi son derece hızlı ve etkili gerçekleşir.

 Bu nedenle anaokulu 4 Yaş ve 5 Yaş sınıflarında 1. Sınıf öğrencilerimizin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için programlarımızı eşzamanlı olarak iki dilde yürütürüz. Öğrencilerimiz birinci sınıf müfredatımızın içerisinde yer alan kavramları hem anadillerinde hem de İngilizce’de bir bütün içerisinde öğrenirler. Okuma-yazma çalışmaları Türkçe olarak sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. İngilizce öğretmenlerimiz Hayat Bilgisi, Matematik, Oyun ve Fiziksel Etkinlik derslerinde sınıf öğretmenlerimiz ile birlikte olur. Bunun yanı sıra çocuklarımız kahvaltı, öğle yemeği, oyun ve bahçe zamanı gibi rutinlerde de İngilizceyi kullanma olanağı bulur.

 Amacımız öğrencilerimizin sınıf dışında günlük yaşamlarının her anında İngilizce’yi kullanabilmeleri, hayatlarının bir parçası olarak kabul etmeleri ve öğrendikleri kavramları her iki dilde de bütünsel olarak kavrayabilmeleridir.