Anaokulumuzda; ilkokula hazırlık çalışmaları öğrencilere yönelik ve velilere yönelik olarak iki boyutta ele alınmaktadır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

   İlkokula hazırlık çalışmalarımızın temel amacı, öğrencilerimizin her gelişim alanında (bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor, öz bakım) yaş özelliğine uygun olarak kazanması gereken becerileri kazandırmaktır. Anaokulumuzda, okuma-yazma öğretilmemektedir. Ancak okuma-yazmaya hızlı geçişi sağlayacak çizgi, ses, dikkat, görsel okuma, matematik vb. çalışmalara yoğun olarak yer verilen ilkokula hazırlık programı uygulanmaktadır. Programımızda uygulamalı etkinlikler önemli bir yer tutarken, kitaplar kullanılarak da öğrencilerimizin öğrenmeleri pekiştirilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin tüm öğrenim yaşantıları süresince kullanacakları becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bunlardan bazıları; problem çözme becerilerinin gelişimi, kendisini sözel olarak ifade etme, dinleme, uzun süreli dikkatini verebilme, yönergeleri alma ve uygulama, başladığı bir işi bitirme, eşyalarının sorumluluğunu alma, öz bakım ihtiyaçlarını yerine getirme vb. gibidir. Anaokulumuzda “ilkokula hazırlık programı” kapsamında ilkokulumuzla birlikte yürütülen ortak çalışmalar bulunmaktadır. Eğitim-öğretim yılının Kasım-Aralık ayları itibariyle başlayıp Mayıs ayı sonuna kadar devam eden çalışmalarda, anaokulu öğrencilerimiz ilkokul sınıf öğretmenleriyle ilkokul sınıflarında, haftada bir ders saati okula hazırlık çalışması yapmaktadır. Bu uygulama ile anaokulu öğrencilerimizin, ilkokula uyumları kolaylaşmakta, öğrenme hevesleri artmakdır. Güven duyguları pekişen öğrencilermiz aynı zamanda okuma-yazma sürecine başlangıç yaparak sesleri tanımaya başlamaktadırlar.

Velilere Yönelik Çalışmalar:

    İlkokula hazırlık çalışmalarının diğer bir yönü ise anne-babalarla ilgilidir. Bir sonraki yıl çocuğu ilkokula başlayacak olan anne-babaların da ilkokul sürecine hazır olması önemlidir. Bu konuda anne-babalara yönelik rehberlik bültenleri gönderilmekte, ilkokula hazırlık seminerleri ve ilkokulu bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca; ilkokula hazır olma konusunda anne-babalar çocuklarının gelişimiyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından bilgilendirilmekte ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere bireysel destek çalışmaları anne-babalarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir.

   İlkokula Hazırlık Programı kapsamında gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar, anaokulu öğrencilerimizin ilkokula ve sonraki öğrenim yaşantılarına için iyi bir öğrenme zemini oluşturulmasını sağlamaktadır.