Uluslararası Bakalorya Organizasyonu – IBO Nedir?

Kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya yaratılmasına yardımcı olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanların gelişimini hedefleyen 1968 yılında kurulmuş bir organizasyondur.

PYP Nedir?

İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme - PYP), öğrencilerin bilgileri öğretmenler ile birlikte etkin bir şekilde sorgulama yaparak öğrendikleri;  uygun kavramları, becerileri ve tutumları geliştirdikleri bir programdır. 3-12 yaş arasında öğrenenlere ilgi çekici, alakalı, düşünmeye zorlayan ve önemli bir disiplinlerüstü müfredat yaratmaktır. Öğrencinin, ulusal değerlerini ve kültürel kimliklerini korurken; dünya insanı ve uluslararası bir düşünceye sahip olabilmelerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dünyada yaklaşık 150’ye yakın ülkede 5223 okulda PYP uygulanmaktadır. Ülkemizde IB programlarının uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığımızca kabul ve teşvik edilmektedir.

Neden PYP?

1. Öğrencileri sorgulamaya teşvik etmek için.

PYP, yaratıcı, destekleyici ve işbirlikçi ortamlarda doğal merakı ve öğrenmeyi teşvik eder.

2. Karmaşık ve birbirine bağlı bir dünyayı anlamak için.

PYP öğrencileri kendileri için anlam yaratır ve gerçek dünya sorunlarını keşfederek anlayış oluştururlar.

3. Kendine güvenerek iletişim kurmak için.

PYP öğrencileri çeşitli şekillerde ve birden fazla dilde iletişim kurmayı öğrenirler.

4. Öğrenmeyi öğrenmek için.

PYP öğrencileri, kendi öğrenmelerini planlamak, sunmak ve değerlendirmek için öğretmenler ve diğer öğrencilerle işbirliği içinde çalışırlar.

5. Uluslararası bilinci oluşturmak için.

Kendi ve diğer kültürlerin işbirliği ve anlayışı PYP'nin önemli bir odak noktasıdır. Öğrenciler nasıl saygılı ve açık fikirli olmayı öğrenirler.

6. Farklı bakış açılarına sahip olmak için.

PYP öğrencileri, konu alanları içinde ve arasında bilgi, anlayış ve beceriler geliştirmek için eleştirel ve yaratıcı düşünceyi kullanır.

7. Öğrencileri eyleme geçirmek için.

PYP öğrencileri geliştikleri ve başarılı olduklarına inanırlar. Uygun seçimler yaparlar ve eylemleri için sorumluluk alırlar.

8. Düşünmeyi öğrenmek için.

Yaratıcı öğrenme, öğrencilere gittikçe küreselleşen ve belirsiz bir dünyada yeni ve beklenmedik zorluklara ve fırsatlara cevap vermek için çeviklik ve hayal gücü kazandırır.

9. Okul toplumunu öğrenme süreçlerine dâhil etmek için.

Eğitimin daha iyi ve daha barışçıl bir dünya inşa etmeye yardımcı olabileceği inancına tüm okul toplumunu dâhil ediyoruz.            

10. Duyarlı ve sorumluluk sahibi dünya vatandaşları yetiştirmek için.

Öğrenciler fikir ve görüşlerini ifade edebilir, kendi ve başkalarının hayatlarında fark yaratan çözümler önerebilirler.

 

İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları İlk Yıllar Programı (PYP) için aday bir okuldur. Okulumuz, IB Dünya Okulu yetki belgesi alma yolunda ilerlemektedir. IB Dünya Okulları, öğrencilerimiz için önemli olduğuna inandığımız ortak felsefeyi; yüksek kaliteye bağlı olan, zorluklara meydan okuyan,  uluslararası eğitim anlayışını paylaşır.

 

İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları olarak misyonumuz; Atatürk ilkeleri ve düşünceleri rehberliğinde, çocukları evrensel değerlerle; farklı kültürlere saygılı ve açık fikirli, dünya sorunlarının farkında ve duyarlı, sorgulayan ve bilgili zihne sahip, araştırma ve bilimsel düşünmeye bağlı, üretken, işbirlikçi ve özgüvenli yaşam boyu öğrenenler olarak yetiştirmektir.

IB ve programları hakkında daha fazla bilgi almak için ibo.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

PYP Veli Bilgilendirme Kitapçığına Ulaşmak İçin tıklayınız...

PYP Sorgulama Programımıza Ulaşmak İçin tıklayınız...

PYP Politikalar Kitapçığına Ulaşmak İçin tıklayınız...

İSTEK Kaşgarlı Mahmut School is a candidate school* for the Primary Years Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy –a commitment to high quality, challenging, international education –that we believe is important for our students. 

* Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

Please Click Here For PYP Policies Booklet...