İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları olarak başladığımız robotik ve kodlama yolculuğuna 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında da devam ediyoruz. Bu yıl, robotik ve kodlama öğretimine anaokulu kademesini de dâhil edip, her kademede büyük bir performans göstermeyi hedefliyoruz. Yaş gruplarına göre hazırlanan yıllık planımız ile tüm öğrencilerimizin güncel, teknolojik içeriklere hâkim olmasını hedefliyoruz.

       Her kademede verilen bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde, robotik ve kodlama öğretim programımız, öğrencilerin kodlama ve algoritmik düşünme becerini destekler. Algoritmik düşünme becerileri öğrencilere sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme sürecinde farklı perspektifler geliştirme, veriyi mantıksal bir biçimde analiz edebilme becerilerini destekler.