29-30 Eylül 2018 tarihlerinde okulumuzda düzenlenen IB-PYP Kategori 3 “Sorgulama” Çalıştayına İlkokul Müdürü, Anaokulu Müdürü, İlkokul Müdür Yardımcısı, PYP Koordinatörü, Anaokulu ve İlkokul öğretmenleri katılmıştır. IB eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, PYP felsefesinin temelini oluşturan sorgulama temelli öğrenme hakkında 2 gün boyunca derinlemesine çalışılmıştır.