İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları öğrencileri, okul öğrenci meclis başkanını seçti. Aday öğrencilerin bir haftadır sürdürmüş olduğu propaganda sürecinin ardından, öğrenciler bugün oylarını kullandı. Okul Öğrenci Meclisi projesi ile öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması amaçlanmıştır.