VİZYONUMUZ
Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;
• Yaratıcı,
• Dünyaya uyumlu,
• Sorunlara çözüm getiren,
• Girişken,
• Yurtsever,
• Yüksek donanımlı,
• Üretken,
• Ahlaklı,
• Dinamik,
• Öğrenmeyi seven,
Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

MİSYONUMUZ
İSTEK Okulları olarak misyonumuz; Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş, bireysel farklılıkları önemseyen bir ortamda, Dünya'da ve Türkiye'de tercih edilen, ülke ve Dünya geleceğine olumlu katkılarda bulunacak, üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi, bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri; en gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş, teknoloji destekli, yabancı dil ağırlıklı ve Dünya merkezli eğitim ile Dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir.

İLKELERİMİZ
Atatürkçü düşüncenin, Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğuna inanan İSTEK Okulları, ilkelerini de büyük düşüncelerden alır. Okullarımız, ulusal kültürümüzü Atatürkçü düşüncenin ışığında sunarak, öğrencilerini aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitir:
• Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.
• İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.
• Barıştan yana olmak.
• Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.
• Gerçekçi olmak.
• Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak.
• Girişimci olmak.
• Çok yönlü olmak.
• Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak.
• Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak.
• Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmaktır.