İstek Kocaeli Schools

MUN (Model United Nations)

Kısaca MUN olarak bahsettiğimiz Model Birleşmiş Milletler, eğitim kurumlarının ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlediği, Birleşmiş Milletler’in bir simülasyonudur. Organize edilen konferanslarda öğrenciler, Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkeleri çeşitli komitelerde temsil ederler. Bu komiteler Birleşmiş Milletler’de bulunan komitelerdir. Okullar her öğrenciye bir ülke delegasyonluğu ve bu ülkeyi temsil edeceği bir komite atar. Her komitenin kendi gündem maddeleri vardır. Bizler MUN kulüp saatlerinde öğrencilerin münazara yetenekleri üzerinde çalışmaktayız. Öğrenciler bu konferanslara nasıl hazırlanıldığını, MUN prosedürünü ve dilini, fikirlerini nasıl daha güçlü savunabileceklerini ve ikna yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra İngilizce konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini de geliştirmektedirler.