İstek Kocaeli Schools

 

Eğitim Felsefemiz

İSTEK Kocaeli Okullarında Yabancı Dil derslerinin amacı;  öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metodlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmak, dili aktif olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Genel Hedefler

Öğrencilerimizin;

  • Yabancı dil öğreniminin önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
  • Öğrenirken eğlenmelerini sağlamak, dil öğrenimini sevmelerini sağlamak
  • Kendini hedef dilde tam olarak ifade edebilmelerini sağlamak
  • Avrupa Dil Çerçevesi ( A1-C1/C2) gereklerine uygun bir şekilde yetişmelerini sağlamak
  • Öğrendikleri dil bilgilerini uluslararası sınavlarda (Cambridge ESOL,Trinity,IELTS,Fit In Deutsch) teste tabi tutmak ve bu sayede öğrenimlerinin bir sonraki aşamasında da akademik olarak yabancı dillerinin yeterliliğini garantilemek

Bu sınıf ortamlarının aynı zamanda kurumumuzun uluslar arası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimize günümüz küresel dünya bütünlüğünün bir parçası olduklarını hissettirecek ortamlar olmasına özen gösterilmektedir. Bu global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.

Hazırlık-12.Sınıflar için;

Language And Production:

İngilizce eğitim sistemimizin LP yani ‘’Dil ve Üretim’’ bileşeni İngilizce’nin çalışma mekanizmaları ile bu dili oluşturan kuralların açık ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve öğrenilmesi esasına dayanır.  Kullanılan ders materyalleri İngilizcenin kural ve mekanizmalarını anlatmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu materyaller, sundukları pratik yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesine hizmet eder niteliktedirler. Bu sistem dahilinde öğretmenlerimiz; öğrencilerimizi, ilgi çekici ve kademeli olarak zorlaşan çalışmalarla desteklemekte ve böylece onların kendilerine olan güvenlerinin artmasına, öğreniyor oldukları dili daha iyi algılama ve edinme becerisi geliştirmelerine rehberlik etmektedirler..

Interaction and Literature (Etkileşim ve Edebiyat):

İngilizce eğitimimizin IL yani ‘’Etkileşim ve Edebiyat’’ bileşeni de önceki bileşenlerde görülen beceri geliştime çalışmalarını bu kez artan zorluk seviyelerindeki metin okumaları ve dil sunumları ile yerine getirmektedir. IL programında sunulan zengin içerik ve etkileşim odaklı çalışmalar, öğrencilerimize sahip oldukları dil bilgisi ile iletişim yeterlilikleri arasında bir köprü kurma fırsatı vermektedir. Uygulanan performansa dayalı çok çeşitli çalışmalar ile etkili dil becerileri üretimine güçlü bir vurgu yapılmaktadır.
Okulumuzda ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca dersleri yer almaktadır. İlkokul 2. sınıfta başlayan ikinci yabancı dil eğitimi, ortak bir program yürüterek öğrencilere kendilerini  iki farklı dilde ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.