IBO-Uluslararası Bakalorya Organizasyonu Merkezi İsviçre’de bulunan, 1968 yılında kurulmuş bir uluslararası eğitim kuruluşu olan IBO (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya yaratılmasına yardımcı olan, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanların gelişimini hedefler. Bunu gerçekleştirebilmek için IBO; okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar ile çalışarak, uluslararası eğitimi esas alarak, öğrencinin gelişimini çok yönlü değerlendiren ve potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına fırsat veren programlar geliştirir. Bu programlar; dünyanın her yerinde öğrencileri diğer insanların farklılıklarına rağmen haklı olabileceklerini anlayan aktif, sevgi dolu ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaya teşvik eder. IBO tarafından geliştirilen programlar; PYP (İlk Yıllar Programı), MYP (Orta Yıllar Programı) ve DP (Diploma Programı)’dır.