İstek Kocaeli Schools

1985 yılında Bedrettin Dalan tarafından kurulan İSTEK Vakfı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş ve girişimci nesiller yetiştirmektedir. Bugün anaokulundan üniversiteye uzanan bir eğitim zincirine sahip kurumumuz 13 anaokulu, 13 ilkokul, 13 ortaokul, 12 lise, 8 fen lisesi ve Yeditepe Üniversitesi ile ülkemizin geleceğinde söz sahibidir. İSTEK Okulları, her biri bulunduğu lokasyonda çağdaş eğitim anlayışı, hizmet kalitesi ve fiziki özellikleri ile bir okullar zinciri olarak eğitimde öncü ve örnek kimliğini 30 yılı aşkın süredir korumaktadır.

Kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığını sürdüren, eğitim yaklaşımını sürekli geliştirerek yeniliklerin takipçisi olan İSTEK Okulları; bu özellikleri ile güven duyulan köklü bir eğitim kurumu olarak var olmaya devam edecektir.

Anaokulundan liseye uzanan eğitim yolculuğunda kazanılan tecrübeyi üniversite alanına taşımak ve Vakıf okullarındaki nitelikli eğitimi anaokulundan üniversiteye ve iş hayatına katılana kadar bir süreç haline getirmek amacıyla 1996 yılında da Yeditepe Üniversitesi kurulmuştur.

VİZYONUMUZ
Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;
• Yaratıcı,
• Dünyaya uyumlu,
• Sorunlara çözüm getiren,
• Girişken,
• Yurtsever,
• Yüksek donanımlı,
• Üretken,
• Ahlaklı,
• Dinamik,
• Öğrenmeyi seven,
Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

MİSYONUMUZ
İSTEK Okulları olarak misyonumuz; Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş, bireysel farklılıkları önemseyen bir ortamda, Dünya'da ve Türkiye'de tercih edilen, ülke ve Dünya geleceğine olumlu katkılarda bulunacak, üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi, bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri; en gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş, teknoloji destekli, yabancı dil ağırlıklı ve Dünya merkezli eğitim ile Dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir.


 

Fark Yarattığımız Alanlar



8 Kampüste IB PYP
İSTEK Anaokullarında ve İlkokullarında IB PYP Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına başarıyla entegre edilerek uygulanır. IB PYP, öğrencilerin gelişimine katkıları nedeniyle Dünya’daki prestijli okullar tarafından tercih edilmektedir. İSTEK Okulları 4 IB Dünya Okulu ve 4 aday okulu ile Türkiye’de en fazla kampüsüyle IB PYP uygulayan eğitim kurumudur.

İkinci Adım Programı SECOND STEP
İSTEK Anaokulları ve İlkokullarında Sosyal ve duygusal beceriler “İkinci Adım Programı” ile desteklenir. Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım programı, okul öncesi dönemden ilkokul 4. sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, program sayesinde akademik başarının arttığı, okul iklimi ve öğrenci davranışlarının olumluya doğru geliştiği gözlemlenmiştir.

Özgün Yabancı Dil Programı CROSSROADS
İSTEK Okulları, öğrencilerin İngilizceyi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Crossroads Programı anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokul 1. sınıflarına uygulanır. Öğrenciler haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizceyi öğrenir. Öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için ders programları eşzamanlı olarak iki dilde yürütülür. Böylece öğrenciler İngilizceyi diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirir.

Teknoloji, Robotik ve Kodlama Eğitimi
İSTEK Okulları, anaokulundan başlayarak tüm kademelerinde MEB ve IB PYP programlarına entegre biçimde oluşturulmuş Robotik ve Kodlama Öğretim Programı uygular. İSTEK Okulları öğretmenleri tarafından geliştirilen bu öğretim programı, temelde öğrencilerin problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerinin gelişimine odaklanırken, aynı zamanda işbirliği yapma, bir gruba ait olma, sorumluluk alma, başkalarının kararlarına saygı gösterme gibi sosyal becerilerini de destekler. Öğrencinin problemi tanımlama, farklı yollarla veri toplama, veriyi kayıt ve analiz etme gibi araştırma becerileri de gelişir. Öğrenciler her yıl çeşitli yarışma ve etkinliklere katılarak projelerini sunar.

Farkındalıkla Eğit Dikkatini: MINDFULNESS
İSTEK Ortaokullarında öğrencilerin daha etkili odaklanmasını, konsantrasyonlarının daha uzun sürmesini; zor duygularla, stres ve anlaşmazlıklarla baş edebilmelerini sağlamak, duyguları ve bedenleri ile olumlu ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Mindfulness programı uygulanır. Mindfulness zihinsel bir beceridir. Dikkatimizi, iç ve dış dünyamızda olan olayları yargılamadan, bilinçli bir şekilde içinde bulunduğumuz ana odaklamaktır. Bu uygulamalar, öğrencilerin zihinsel olarak “iyi” olmalarını sağlarken, akademik başarılarının gelişmesini; odaklanmalarının artmasını; sosyal olarak olumlu beceriler kazanmalarını sağlar. İSTEK Okullarında ders dışında hazırlanan etüt programları ve ek çalışmalar ile dersi kaçıran, anlamayan, eksik ya da yanlış öğrenen öğrenci kalmıyor. Hafta içi her gün saat 15.40 ile 17.00 saatleri arasında öğrencilerimiz öğretmenlerinden desteğe ihtiyaçları olan her konuda etüt alabilirler. Ayrıca hafta sonlarında; 7. ve 8. sınıflar için ek MEB Liseye Geçiş Sınavı çalışmaları, 5. sınıflar için yoğun İngilizce programımızı destekleyen çalışmalar, 11. ve 12. sınıflar için TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına yönelik çalışmalar, 8, 11 ve 12. sınıflar için sessiz soru çözümü etütleri yapılır. Akademik programlarımızın içine entegre ettiğimiz çalışmaların yanı sıra tüm sınavlar için ek dersler yapılır. Konusunda uzman öğretmenlerle soru çözümleri ve denemeler gerçekleştirilir.

Etüt ve Ek Çalışmalar Uluslararası Program, Proje ve İşbirlikleri
İSTEK Okullarında uygulanan uluslararası projelerden en önemlileri, 3-12 yaş aralığındaki çocuklar için uluslararası bilince sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP); dünyadaki üniversitelerin genelinde bir yeterlilik olarak tanımlanan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı; dünya insanı yetiştirmek üzere geniş bir katılım ve çeşitlilik sağlanarak sürdürülen ESN Öğrenci Değişim Programı; Birleşmiş Milletler ’in bir simülasyonu olan konferansların yer aldığı MUN (Model Birleşmiş Milletler); 100’den fazla ülkede milyonlarca gencin dahil olduğu, kişisel gelişim odaklı Edinburgh Uluslararası Gençlik Ödülü Programıdır.

İSTEK KOCAELİ KAMPÜSÜ HAKKINDA
Okulumuz 01.01.2021 tarihinde İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı okullar zincirinin bir halkası olmuştur. Kampüsümüz bünyesinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi olarak eğitim yapılmaktadır. Okulumuzun 5.457.25 metrekare kullanım alanı bulunmaktadır. Bünyesinde 275 kişilik bir konferans salonu, iki ayrı yemekhane, kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır.

YÖNETİM KADROMUZ
KAMPÜS VE LİSE MÜDÜRÜ: BURHAN DÜLGER
ANAOKULU MÜDÜRÜ: YASEMİN ŞEN TÜYLÜ
İLKOKUL MÜDÜRÜ: BENGİSU YURDAKUL
ORTAOKUL MÜDÜRÜ: BURCU DURSUN