İSTEK Okulları öğretmenleri, yetenek ve becerilerine 16 Aralık tarihinde "Maker Öğretmen" eğitimiyle 21. YY öğrencilerinin yaratıcılık, analitik düşünme, problem çözme becerilerini geliştirecek yeni fikirler geliştirdiler. İSTEK Okulları Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü Serkan Aydın tarafından organize edilen bu eğitim kapsamında, katılımcı öğretmenler ürün üretmeleri adına gün boyunca 3 farklı atölyede eğitim alıp projeler geliştirdiler. Bu eğitimin sırasında ise; Arduino, 3D Tasarım ve 3D Yazıcı, LEGO Education kitleri ile ders materyali geliştirme, Makey Makey, Stop Motion, Hologram, Green Screen ve Video düzenleme gibi farklı uygulamalar ve projeler ürettiler.

Öğretmenlerimiz, eğitim süreci boyunca öğrendiklerini meslektaşları ile paylaşıp, kendi derslerinde nasıl kullanabileceklerine dair beyin fırtınaları yaptılar. Bu süreç sonunda elde edecekleri sertifikaların kariyerleri için önemli olduğunu düşünen öğretmenlerimiz, sınıflarında "Maker Öğretmen" olmanın farkını ortaya koymaya hazırlanıyorlar!