1) Anaokulunuza hangi yaş grupları kayıt olabilmektedir?

2021–2022 Eğitim- Öğretim yılı için anaokulumuzun 5-6 yaş grubuna 2016 doğumlular, 4-5 yaş grubuna 2017 doğumlular, 3-4 yaş grubuna 2018 doğumlu öğrenciler kayıt olacaktır.

2) Anaokulunuza öğrenci kabulü ne şekilde olmaktadır?

Anaokulumuza kayıt kabulü, her yıl açıklanan kontenjanlar dahilinde; başvuru sırası ve rehberlik görüşmesi ile yapılmaktadır. Rehberlik görüşmesi velinin okula kesin kayıta karar vermesi sonucunda randevu ile gerçekleşir.

3) Anaokulunuzun eğitim-öğretim saatleri nedir?

Anaokulumuz 08:30–15:30 saatleri arasında eğitim yapmaktadır. Ancak çalışan anneler için, sabah 08:00, akşam 17:00’a kadar öğrencilerimiz okulda kalabilmektedir.
4) Sınıflar kaç kişiliktir?

En fazla 20 kişiliktir. Pandeminin devam etmesi halinde gruplar ikiye ayrılarak günlük akış gerçekleştirilecektir.

5) Sınıfları oluşturma kriterleriniz nelerdir?

Sınıflar, doğum tarihleri ve kız&erkek öğrenci dengesi gözetilerek oluşturulmaktadır.

6) Sınıflarda kaç öğretmen vardır? Bu öğretmenler hangi okullardan mezundur?

Sınıflarımızda bir sınıf öğretmeni ve bir İngilizce Sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Yardımcı öğretmenlerimiz küçük yaş gruplarında tam gün, 4-5 yaş ve 5-6 yaş grubunda ise, İngilizce sınıf öğretmenleriyle dönüşümlü çalışmaktadır. Öğrencilerimiz her zaman en az iki öğretmenle derslere katılmaktadır. Tüm sınıf öğretmenlerimiz en az lisans mezunu ya da yüksek lisans mezunu, yardımcı öğretmenlerimiz ise, okulöncesi ön lisans ya da Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunudur.

7) Öğretmen sirkülasyonu çok olmakta mıdır?

Okulumuzda öğretmen değişikliklerinin sıklığı minimum düzeydedir. Uygulanan uluslararası program gereği de zorunlu haller dışında öğretmenlerimizin uzun süreli çalışmaları esas alınmaktadır.

8) Nasıl bir eğitim programı uygulanmaktadır?

Anaokulumuzda, ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmeyi hedef alan IB PYP (Primary Years Programme) Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı uygulanır.

Anaokulu eğitim programımız; çocukların tüm gelişim alanlarını (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor, öz bakım) desteklerken aynı zamanda öğrenme ve merak duygularını, araştırma-sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Program, çocukları bir üst öğrenim basamağına hazırlar ve yaşam boyu öğrenmeyi temel alır.

Öğrencilerimiz, yabancı dil ( İngilizce) ağırlıklı programla eğitim alırken aynı zamanda sosyal duygusal becerilerini geliştirmelerine olanak veren Second Step-İkinci Adım Programı uygulanmaktadır.

9) Neden IB PYP?

İlk Yıllar Programı çocukların doğuştan getirdikleri meraklarını destekler. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü öğretim programlarının paralelinde IB PYP – İlk Yıllar Programı öğrenenlerin, önemli ve alakalı içerikler yoluyla bilgiler edinmesini, bu bilgiler hakkında derin ve tutarlı kavramlar ile ilgili anlayış geliştirmelerini, geleceğin yetişkinleri olarak geliştirmeleri gereken becerileri ve sergilemeleri gereken tutumları, sadece yerel değil küresel öneme sahip sorunlar hakkında dönüşümlü düşünmelerini ve bu sorunların çözümleri hakkında gerçekleştirecekleri eylemleri desteklemektedir.

Programımız, öğrenci merkezli ve öğrencilerin yaşam boyu öğrenme becerilerine odaklanır. Kişiliğin ve zekânın geliştiği erken çocukluk yıllarında evrensel bakış açısı ve üst düzey düşünme becerileri gelişimi üzerinde durulan programla öğrencilerimiz dünya standartlarında eğitim alma olanağına sahip olmaktadır.

10) Diğer kademelerde IB Programı devam etmekte midir?

IB PYP – İlk Yıllar Programı anaokulu ve ilkokulda uygulanmaktadır. Ortaokul (MYP – Orta Yıllar Programı) ve lisede (DP – Diploma Programı) programın devamı henüz uygulanmamaktadır fakat program tarafından ortaya konan anlayış ve felsefe desteklenmektedir.

11Yabancı dil eğitimi hangi düzeydedir? İkinci dil nedir? Hangi sınıfta başlamaktadır?

İSTEK Okulları Crossroads İngilizce eğitim programı çocuklarda öncelikle başka bir dilde iletişim konusunda farkındalık yaratmayı ve İngilizce konuşma isteği uyandırmayı hedefler. Türk ve yabancı İngilizce öğretmenler tarafından yürütülen program yaş gruplarına göre 3-4 yaşta 13 saat, 4-5 yaş ve 5-6 yaşta 24 ders saati olarak uygulanır. Dersler dışında günlük etkinliklerin İngilizce öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilmesiyle öğrencilere her an İngilizce duyma ve konuşma olanağı sağlanır. Günlük yaşamın içinde doğal öğrenme ortamı yaratılarak verilen İngilizceyi öğrencilerimiz sadece bir ders değil yaşamlarının bir parçası olarak algılarlar.

İkinci yabancı dil İlkokul 2.sınıfta Almanca ya da İspanyolca dillerinden birini seçerek başlamaktadır.

12) Hangi branş dersleri vardır?

Beden Eğitimi, Müzik, Dans, Drama, Sanat, Satranç&Akıl Oyunları, Bilişim&Kodlama, Yüzme (Seçmeli), gibi branş dersleri bulunmaktadır.

13) Okula hazırlık çalışmaları nasıl yapılmaktadır?

Okuma Yazmaya Hazırlık çalışmalarında amacımız; çocuklarımıza her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor, öz bakım) yaşının gerektirdiği becerileri kazandırmak ve tüm ses gruplarını vererek okuma-yazmaya hızlı geçişi sağlamaktır. Ayrıca, çocukların tüm öğrenim yaşantıları süresince kullanacakları becerileri kazandırmaya yönelik olarak; problem çözme becerilerinin gelişimi, kendini ifade etme, uzun süreli dikkatini verebilme, yönergeleri alma ve uygulama, başladığı bir işi bitirme, eşyalarının sorumluluğunu alma, öz bakım ihtiyaçlarını yerine getirme vb. alanlarda bütünleştirilmiş bir program uygulanarak ilkokuldaki öğrenme süreci için iyi bir zemin hazırlanmaktadır. Eğitim-Öğretim yılının Kasım ayı itibariyle “ İLKOKULA İLK ADIM” Programıyla ise, çocuklarımız ilkokul sınıf öğretmenleriyle “Okuma-Yazmaya Hazırlık” Çalışmalarına devam etmektedirler. Bu uygulama ile çocukların, ilkokula uyumları kolaylaşmakta ve öğrenme heyecanları desteklenerek artırılmaktadır.

14) Uzaktan eğitim yaptınız mı? Nasıl uyguladınız?

Anaokulumuz, MEB tarafından açıklanan zamanlarda uzaktan eğitim yapmıştır. Uzaktan eğitim yüz yüze programımıza uygun olarak yürütülmüş olup, tüm dersler canlı ders olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin aktif olarak dahil olabileceği, oyunlaştırılmış etkinliklere ağırlık verilmiştir.

15) Psikoloğunuz var mı?
Anaokulumuzda tam zamanlı çalışan bir psikoloğumuz mevcuttur.  Psikoloğumuz düzenli olarak grup rehberlik çalışmaları ve çocuklarımızın bireysel gelişim takiplerini yapmaktadır. Aynı zamanda anne-babalara danışmanlık hizmeti vermektedir.
 

16) Okulunuzu diğer okullardan farklı yapan nedir? 

Okulumuz bir vakıf okuludur. Vakıf ilkeleri doğrultusunda, Atatürkçü ve çağdaş eğitim için gerekli tüm imkânlar öğrencilerimize sunulmaktadır. Bu kapsamda, IB PYP uluslararası Programı anaokulu ve ilkokul düzeyinde uygulamaktadır. Sorgulama temelli müfredat çerçevesi sunan PYP Programıyla eğitim kalitemiz uluslararası düzeye taşınmış olup, öğrencilerimiz bir “Dünya vatandaşı” olarak yetişmektedirler. İkinci Adım-Second Step programıyla ise, sosyal-duygusal  beceriler geliştirilmekte, öğrencilerimizin hem akademik olarak hem de sosyal olarak ileri ki yaşama güçlü bir şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır. Fiziksel Koşulları standartların üzerindedir. Öğretmen sirkülasyonu çok düşüktür ve bu nedenle eğitimci kadromuz deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır. Çocukların gelişimleri ile ilgili bilimsel geçerliliği ve güvenilirliği olan ölçme değerlendirme araçları kullanılmakta ve anne-babalara çocuklarıyla ilgili objektif bilgiler verilmektedir. Çocukların bireysel farklılıklarına önem verilerek bireysel gelişimi destekleyici çalışmalar uygulanmaktadır. Okulumuz bir kampüs okuludur ve anaokulu öğrencilerimiz kampüsün tüm imkanlarından (Fiziksel mekanlar, eğitim materyalleri, branş öğretmenleri vb.) öncelikli olarak faydalanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz anaokulunda eğitim hayatlarına başlayıp 12 yıllık öğrenim hayatlarını aynı kampüste tamamlayabilmektedirler.

17) Okulun fiziki ortamı nasıldır? 

Okulumuzda 3-6 yaş arası çocuklara hizmet veren dokuz şube bulunmaktadır.

 İki açık oyun alanı, 1 kapalı oyun alanı Oyun&Hareket etkinliklerinin vazgeçilmezidir.
Sınıflarda evcilik, blok, fen ve matematik, müzik, kukla, kitap vb. öğrenme merkezleri bulunmaktadır. Her sınıfın bahçeye açılır kapıları mevcut olup, geniş ve ferahtır. Öğrenci WC ve Lavaboları her sınıfın kendine özeldir. Anaokulu yemekhanesi 170 Kişi kapasitelidir.

Branş derslerinde sınıfların dışında farklı alanlar kullanılmaktadır. Anaokulunun kendine ait sanat/müzik, dans atölyeleri, spor salonu, kütüphane/drama atölyesi bulunmaktadır ve ilgili dersler kendine özel bu alanlarda gerçekleştirilmektedir.

Kampüsümüzde bulunan, 3D Laboratuvarı, cep sineması, yüzme havuzu, konferans salonu anaokulumuz tarafından kullanılmaktadır.

18) Öğrencilerin beslenmeleri nasıl sağlanıyor?

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün yemek servisimiz “BEE Gurme Yemek Firması” tarafından yapılmaktadır. Yemeklerimiz okulda pişirilmektedir. Yemek mönüleri her ayın başında Web sayfamızda yayınlanmaktadır.

19) Okulunuzda sağlık hizmetleri nasıldır?

Okulumuzda görevli bir doktor ve iki hemşire bulunmaktadır. Acil durumlarda ilk müdahale sağlık birimi tarafından yapılır, öncesinde veliler mutlaka bilgilendirilir. Ayrıca, rutin aralıklarla öğrencilerimizin boy-kilo ölçümleri rutin taramaları hemşirelerimiz tarafından gerçekleştirilir.

20) Pandemi ile ilgili nasıl önlemler aldınız?

Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlık güvenliği için “Okullarda Uygulanacak Hijyen Şartları ve Önlemleri” yönetmeliğine uygun olarak tüm önlemler alınmıştır. Okulumuz ayrıca, TSE onaylı “TEMİZ OKUL” sertifikasına sahiptir. Pandemi sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için, sınıf öğretmenlerimiz ve psikoloğumuz, öğrencilerimize pandemiden korunmanın yolları, temassız oyunlar, kaygıyı azaltmak gibi konularda  bilinçlendirme çalışmaları yapmıştır. Aileleri bilgilendirme çalışmaları daha yoğun olarak yapılmıştır.

21) Çocuklarımızın güvende olması için gerekli önlemleri aldınız mı?

Kampüsümüzde iki ayrı bölümünde 24 saat güvenlik bulunmakta ve kamera sistemi ile izlenmektedir.

 Çocuklarımızın okuldaki güvenliğini sağlamak üzere “Öğrenci Teslim Kartı” kullanılmaktadır. Teslim kartı olmadan hiçbir öğrenci teslim edilemez.

 Servis kullanan öğrencilerimiz servis hostesi tarafından sabah aileden teslim alınıp akşam yine servis hostesi tarafından aileye teslim edilir.

Anaokulu mekânlarında kullanılan tüm araç, gereç ve fiziksel donanımlar öğrenci güvenliği dikkate alınarak düzenlenmiştir.  Okulumuzun “Güvenli Okul “ Sertifikası mevcuttur.

22) Okul ücretine neler dahildir?

Tüm aktiviteler, ünite kitapları, branş dersleri, geziler ve tiyatrolar okul ücretine dahildir.

İngilizce kitaplar+yemek+servis okul ücretine dahil değildir.