Öğrenci Meclisi

Öğrencilerin seçme ve seçilme hakkı, liderlik, topluluk karşısında kendini ifade edebilme, risk alabilme, temsil edebilme gibi konularda yaşayarak bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Öğrenci Konseyi, her sınıf düzeyinde öğrenciler tarafından önceden belirlenen adaylar arasında yoğun geçen propaganda dönemi sonucunda seçim sandıklarında oy çokluğu ile seçilerek;

  • Sınıf Temsilcileri,
  • Anaokulu Başkanı,
  • İlkokul Başkanı,
  • Ortaokul Başkanı,
  • Anadolu Lisesi Başkanı,
  • Fen Lisesi Başkanı,

Kampüs Genel Başkanı görevlerine gelirler.

Kampüs Genel Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Öğrenci Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Ayrıca, okul yönetiminin yaptığı toplantılara katılma ve düşüncelerini belirtme hakkına sahiptir.

Yıl içinde yapılan toplantılarda öğrenci sorunlarını çözmek, görüş ve önerilerini öncelik sırasına göre gerekli birimlere iletmek; yine, öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimlerini güçlendirmek ve görev verildiğinde okulu temsil etmek gibi önemli görevleri üstlenirler.

Öğrenci Konseyi okulun her türlü organizasyonunda etkin görev alır. Toplantılar düzenler, sosyal sorumluluk  projelerinde  öncüdür,  kutlama  ve  festivallerde  organizasyona  liderlik  eder,  kampüs işleyişi ile ilgili konularda kampüs müdürü ile birlikte çalışır.

Öğrenci   Konseyi, tüm çalışmalarını Rehberlik   ve   Psikolojik    Danışmanlık    Koordinatörlüğü   ile işbirliği içinde yürütür.