Robotik ve Kodlama Tüm Hızıyla Başladı

İSTEK Belde Okulları Robotik ve Kodlama derslerine hızlı bir giriş yaptı. Okulumuz anaokulu kademesi de dâhil tüm kademelerde, yaş gruplarına göre hazırladığımız yıllık planlar ile öğrencilerimizi hızla gelişen ve değişen teknolojiye adapte ediyoruz.

Bu doğrultuda verilen robotik ve kodlama öğretim programımız, öğrencilerin kodlama ve algoritmik düşünme becerilerini desteklemekte, öğrencilere sebep-sonuç ilişkisi kurabilmelerinde yardımcı olmakta, problem çözme sürecinde veriyi mantıksal bir biçimde analiz edebilme ve sonuca ulaşabilmelerini desteklemektedir.