İSTEK Belde İlkokulu PDR çalışmalarının temelinde sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan öğrencilerimizin gelişimini etkileyen tüm eğitim ve öğretim çalışmalarını içeren gelişimsel rehberlik anlayışı hakimdir. Yapılan çalışmalar öğrencilerin yaş grupları, gelişimsel süreçleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak planlanmakta ve her eğitim-öğretim yılı başında yeni düzenlemeler yapılarak geliştirilmektedir.

Öğrenciye yönelik yürütülen çalışmalar:

Okula yeni kayıt olacak öğrenciler ile kayıt öncesi rehberlik görüşmeleri yapılarak öğrenciyi tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerin okula kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacı ile oryantasyon çalışmaları planlanır ve uygulanır. Her öğrenci ile yıl içerisinde en az bir kez bireysel görüşme yapılır. İhtiyaca yönelik olarak belirlenen öğrenciler ile grup çalışmaları geliştirilir ve yürütülür. Sınıf içerisindeki dinamikleri, öğrencilerin kendilerini nasıl algıladıklarını ve arkadaşlarını nasıl gördüklerini belirlemek amacı ile 2,3 ve 4. sınıflarda envanter ve testler uygulanır. Öğrencilerin sınıf içinde, ders sırasında veya ders aralarında arkadaşları ile geçirdikleri zamanlardaki davranışları ile ilgili gözlemler yapılır. Yapılan bu gözlemler sınıf öğretmenleri ile gerçekleştirilen düzenli görüşmelerde paylaşılır ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konularda seminerler, eğitim çalışmaları ya da sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

PYP ve Değerler Eğitimi kapsamında, öğrenci yaş düzeyleri göz önünde bulundurularak bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri destekleyici çeşitli çalışmalar yürütülür. PYP çalışmaları içerisinde öğrencilerle “Öğrenen Profilleri” üzerine etkinlikler planlanır; sınıf öğretmenlerine ve branş öğretmenlerine bu konuda destek sağlanır.

 

Velilere yönelik yürütülen çalışmalar:

Öğrencilerin okul süreçleri ile ilgili yapılan görüşme ve gözlemler velilere aktarılır. Her veli ile yılda en az bir kez bireysel görüşme yapılır. Veliler ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sene içerisinde velilere yönelik eğitim ve seminerler düzenlenir. Bu seminerlerin bazıları için alanında uzman kişiler okulumuza davet edilir. Belirlenen konularda ya da PYP çalışmaları kapsamında velilere yönelik bilgilendirme bültenleri hazırlanır, okul internet sitesinde yayımlanır ve velilere gönderilir.

Öğrenci ve velilere yönelik yapılan tüm görüşmeler gizlilik ilkesi ve etik kurallar çerçevesinde kalınarak veli-öğrenci- öğretmen işbirliği içerisinde yürütülür.

Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Dürtüsellik ve Zamanlamayı Ölçme ve Değerlendirmede dünyanın en iyi testlerinden biri olarak gösterilen MOXO testi ISTEK BELDE Okullarında Uz.Psikolog Nilay Ekşioğlu,Psikolojik Danışman Hatice Kılıç ve Anaokulu Psikoloğu Damla Ekmekçibaşı tarafından uygulanmaktadır.MOXO testi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi , dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir ölçüt sistemidir.

 

Test 6 yaş grubundan lise son sınıflara kadar uzanan bir yelpazede Psikolojik Danışmanlar tarafından uygulanır. Testin analizinde öğrencinin durumu belirlenerek öğretmenlerine geri bildirim verilir ve okul başarısının artması yönünde öneriler getirilir.