İSTEK Belde İlkokulu'nda öğrenci mutluluğunu esas alan, öğrencilerine okulu ve okulun süreçlerini sevdiren, öğrenci merkezli, öğretmen rehberli bir eğitim öğretim programı uygulanır. Öğrencilerin doğal meraklarını besleyen, aktif olarak öğrenmekten zevk almalarını sağlayan, bilginin gelecek yıllara transferini kolaylaştırmayı hedef alan bir öğreti tarzı benimsenir.

İSTEK Belde İlkokulu'nda kendini tanıyan ve doğru ifade eden, sorgulayan, özgün ürünler ortaya çıkarabilen, zamanı etkin kullanabilen, sporu ve sanatı yaşantısının parçası hâline getirmiş bireyler yetiştirilir.

Okulumuzdaki her uygulama, öğretmen ve öğrencinin arasındaki akademik ve sosyal ilişkinin kalitesini merkeze alarak ölçülür. Aynı zamanda her sürecin öğrenciye olan katkısına bakılarak hareket edilir.

İlkokulumuzda öğrencilerimiz dört senelik ilkokul sürecinin birinci ve ikinci yılını bu kademelerde uzmanlaşmış bir sınıf öğretmeniyle; üçüncü ve dördüncü yılını ise yine belirtilen kademelerde uzmanlaşmış farklı bir sınıf öğretmeniyle sürdüreceklerdir.

İSTEK Belde Anaokulu ve İlkokulu 2019 itibari ile IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) uygulama onayı alan okul statüsüne hak kazanmıştır. 

Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının müfredat konuları, PYP disiplinler üstü temalarına uyarlanarak işlenmektedir. Öğretmenlerimiz İlk Yıllar Programı’nın IB eğitmenleri tarafından hazırlanan  uygulamaya yönelik okul  içi çalıştaylara katılmaktadırlar. İlk Yıllar Programı (PYP) koordinatörü, okul müdürü, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile ortak planlama toplantıları ve çalıştaylar yıl boyunca devam etmektedir.