Öğrencilerimizin, öğrenci okul meclisi çalışmalarına katılarak demokrasinin, salt bir yönetim biçimi olmadığını bunun ötesinde bir “hayat biçimi ve büyük bir erdem” olduğunu görmeleri adına okulumuzda öğrenci meclisi çalışmalarına desteklemekteyiz. Demokrasi, ancak tutum ve davranışlar düzeyinde günlük hayata adapte edilebildiği ölçüde öğrenilebilen ve içselleştirilebilen değerler manzumesidir.

Ulu Önder Atatürk’ün de ifadesiyle, “Demokrasi fikri daima yükselen bir denizi andırmaktadır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren de demokrasi fikri mukavemet edilemez bir kuvvet ve cereyan hâlini almıştır.”

Bilindiği gibi, Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden biri de “Demokrasi eğitimi”dir. Bu ilke ile, öğrencilerimizin, okul öğrenci meclisi çalışmalarında aktif rol almaları sağlanarak, “demokrasi bilinci”ni kazanmaları ve toplumumuzda özgür, demokratik toplum düzenini gerçekleştirmeleri ve sürdürmeleri hedeflenmiştir.

Demokrasi eğitimi sonucunda öğrencilerimiz, bilgili yurttaş olma bilincinin yanı sıra aşağıda belirtilen bazı becerileri ve tutumları da edineceklerdir.

Bu beceriler;

 • Eleştirel düşünme,
 • Üretken olma,
 • Problem çözme,
 • Bilgi kaynaklarına başvurma ve bilgiyi kullanabilme,
 • Ahlâkî sorgulama,
 • Katılımcı olma,
 • Çok yönlü iletişim kurabilme,
 • İş birliği ve takım çalışması yapabilme,
 • Tartışma ve uzlaşma kültürünü kazanma,
 • Çatışmayı önleme,
 • Arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık,
 • Atılganlık becerileri,
 • Demokratik liderliği benimseme,
 • Kamuoyu oluşturabilme becerileri,