İSTEK ATANUR OĞUZ ANAOKULU VE İSTEK ATANUR OĞUZ İLKOKULU VİZYON BİLDİRGESİ

VİZYONUMUZ

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;

  • Yaratıcı,
  • Dünyaya uyumlu,
  • Sorunlara çözüm getiren,
  • Girişken,
  • Yurtsever,
  • Yüksek donanımlı,
  • Üretken,
  • Ahlaklı,
  • Dinamik,
  • Öğrenmeyi seven,

Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

 

İSTEK ATANUR OĞUZ PRESCHOOL AND İSTEK ATANUR OĞUZ PRIMARY SCHOOL VISION STATEMENT

OUR VISION

Being among the leading schools in Turkey and making its name known at the international level by

raising 21st century’s

-       Creative,

-       Problem solver,

-       Enterprising,

-       Patriotic,

-       Highly equipped,

-       Productive,

-       Ethical,

-       Dynamic

individuals who love learning, are compatible with the world, are always successful and ready for the future.

 

İSTEK ATANUR OĞUZ ANAOKULU VE İSTEK ATANUR OĞUZ İLKOKULU MİSYON BİLDİRGESİ

İSTEK Okulları olarak misyonumuz; öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bir eğitim sunarak, onların Türkiye’nin geleceğinde ve Dünya genelinde olumlu etkileri olacak, bilimsel sorgulamaya, evrensel değerlere, kültürlerarası anlayışa ve hayat boyu öğrenmeye bağlı başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır. 

 

İSTEK ATANUR OĞUZ PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL MISSION STATEMENT

Our mission at ISTEK Schools, mindful of the renaissance started by Atatürk, is to educate our students to become successful individuals committed to scientific inquiry, universal values, intercultural understanding and life-long learning who will have a positive impact on the future of Turkey and the World at large.

 

İSTEK ATANUR OĞUZ OKULLARI IB/PYP VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

IB PYP – ULUSLARARASI BAKALORYA İLK YILLAR PROGRAMI

İlk Yıllar Programı (PYP) Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından 3-12 yaşlarındaki öğrenciler için tasarlanan bir müfredat çerçevesidir. Çocuğun doğal merakını, yaratıcılığını tanıyan bir felsefe üzerine kurulan PYP, öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinmelerini sağlayacak öğrenme ortamları sağlar. PYP, disiplinlerüstü bir müfredat çerçevesidir; öğrencilerin büyük fikirleri araştırıp sorgularken farklı ders alanları hakkında öğrenmelerini hedefler.

PYP okulları, öğrencinin –fiziksel, sosyal, zihinsel, estetik ve kültürel anlamda- farklı ihtiyaçlarını belirlemek ve onları karşılamak üzere uğraş vererek, öğrenmenin ilgi çekici, alakalı, düşünmeye zorlayan ve önemli olmasını sağlar. PYP’de öğrencinin öğrenimine önem katan şey, disiplinlerüstü modele bağlılıktır;  bu modelde geleneksel derslerin sınırlarını aşan, küresel önem taşıyan temalar öğrenimi şekillendirirler. Bu temalar, insanlık hakkında farkındalık kazandırır ve insanların ortak deneyimlerinin olduğu anlayışını ortaya koyar.

PYP’nin Öğrencilere Katkıları Nelerdir?

Program öğrencileri keşfederek öğrenmeye, araştırmaya sorgulamaya teşvik eder.
PYP öğrencileri gerçek yaşam olaylarını derslerinde araştırdıkları ve sorguladıkları için daha karmaşık ve birbiriyle bağlantılı kavramlarla ilgili anlayış geliştirirler.
PYP öğrencileri kendilerini her ortamda öz güvenle ifade ederler.
PYP öğrencileri; öğrenmeyi öğrenirler.
PYP öğrencileri kendi kültürlerine ve diğer kültürlere saygılı ve açık görüşlü olmayı öğrenirler. Uluslararası bilinç sahibi bireyler olurlar.
Olaylara ve durumlara farklı bakış açılarından bakarlar ve farklı bakış açılarını düşünerek durumları değerlendirirler.
Öğrenciler okul ile yaşam arasındaki bağlantının farkında olarak öğrendiklerini kullanarak eyleme geçerler.
Yeni karşılaştıkları problemlere ve zorluklara yaratıcı ve anlamlı çözümler üretirler.
Duyarlı ve sorumlu vatandaşlar olurlar.
Öğrenciler, IB öğrenen profilini oluşturan özellikleri (araştıran sorgulayan, bilgili, düşünen, ilkeli, duyarlı, dengeli,  iletişim kuran, açık görüşlü, riski göze alan, dönüşümlü düşünen) program süresince aldıkları eğitimle geliştirerek hayatlarında sergilerler.

Okulumuz IB PYP’yi, 2014-2015 öğretim yılında ilgili okul, 2015-2017 öğretim yıllarında aday okul olarak uygulamıştır. Okulumuz 2017-2018 Öğretim yılında IB Dünya Okulu statüsü kazanmıştır.

Okulumuzun sayfasına bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://www.ibo.org/school/051678/

ISTEK Atanur Oğuz Schools is an IB World School that implements the International Baccalaureate Primary Years Programme (IBPYP). The school has obtained authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy a commitment to high quality, challenging, international education that this school believes is important for our students. For further information, please visit the school's IB page: https://www.ibo.org/school/051678/