Görsel Sanatlar Dersleri:

İlkokul Görsel Sanatlar dersinin amacı; öğrencinin algılama, yaratıcı düşünme, hayal gücü geliştirme, analiz ve sentez edebilme, yaratıcı problem çözme ve yorumla becerisini geliştirir.  Günümüz sanatını ve sanat tarihini yakından tanımalarını sağlayıp, yetenekleri doğrultusunda estetik yönlerinin gelişimine katkıda bulur. Öğrencinin çeşitli sanat yayınlarını takip etmesi ve tartışması, yaptığı çalışmalardan tat alarak yeteneklerini ortaya koyması ve yaratıcılıklarını geliştirmesi hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda; karakalem, röprodüksiyon çalışmaları, tuval üzerine akrilik boya, duvar resmi, seramik ve heykel çalışmalarını sanat atölyelerinde gerçekleşir. Okulun çeşitli bölümlerinde çalışmalarımız sergilenir ve tüm okul yaşantısıyla paylaşması sağlar. Çeşitli sergilere giderek, sanatı yerinde yaşayıp izleyerek, sanatla yaşamanın önemi kavrar.


Okullarımızda serbest sanat etkinlikleri dersleri; öğrencinin kendini anlatmasının olanaklarını bulabileceği ve yollarını öğrenebileceği en uygun ortam hazırlama dersleridir. Öğrenciye bu hedefler doğrultusunda sanat atölyelerimizde; Karakalem, Yaratıcı Fikirler, Dekorasyon,  Modern Sanatlar, Moda Tasarım, Seramik, Heykel ve Performans Tasarımı gibi sanat dallarında eğitim sunulur.

 

Müzik Dersleri:

Müzik derslerimizde küçük yaşta müziği sevdirmeyi, öğrencimizin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğini arttırmayı, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Şarkı öğretimi sırasında olabildiğince yaratıcı çalışmalara yer verip, sözlerin daha anlamlı ve ezginin ritmi üzerinde durarak özellikle küçük sınıflarda oyunlaştırmaya özen göstermekteyiz. Öğrencilerimizin sosyal yönlerini geliştirebildikleri ve öğrendiklerini sergileme fırsatı yakaladıkları çeşitli etkinlikler okulumuzun IB/PYP müfredat programı çerçevesinde planlanır.

1. sınıflar için Müzik eğitimi ve öğretimi çalışmalarının temelinde Orff tekniği vardır. Öğrencinin daha çabuk öğrenmesine yönelik bu yöntem müziğe kolayca katılımı açısından büyük önem taşır. Basit müzik aletlerinin yapılması, enstrümanları denemek-tanımak, ritm çalgıları, ses, ritim bilgilerinin resimli masal ve oyunlarla öğretilmesi, besteciler hakkında bilgilendirme, yaratıcı drama çalışmaları, şarkılar, tekerlemeler bu yaş grubu ile yapılan çalışmaların özünü oluşturulur.

2. ve 3. sınıf öğrencilerimizle, nota öğretimi, melodika, şarkı öğretimi ve ritim çalışmaları yapmaktayız. Derslerde düzenli olarak müzik dinleyerek dinleme becerilerini geliştirmeyi hedeflenir.

4.sınıf düzeyinde aktardığımız teorik bilgilerin miktarı artar. Bu seviyelerde ayrıntılı nota eğitimi, çalgı eğitimi, şarkı öğretimi, müzik dinletisi, ritim çalışmaları, besteciler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır.

Etüt ve takviye çalışmaları ile öğrencilerimizin çalgı ve koro eğitimleri yapılır.

 

Bilişim Teknolojileri Dersleri:

Eğitimde çağdaş seviyeyi yakalamanın en önemli koşulu artık hiç şüphesiz ki teknoloji ve onun verimli kullanımıdır. Bilişim Teknolojileri dersinde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin bilişim teknolojilerinden doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde faydalanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişime paralel olarak ilerleyebilmeleri, iyi bir bilgisayar okur-yazar olabilmeleri ve günlük yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bilişim Teknolojileri dersi kapsamında uyguladığımız evrensel standartlardaki müfredatımız ile öğrencilerimizin sürekli üretmeyi benimsemiş bir vizyona sahip olmalarını amaçlıyoruz.

Çalışmalarımızın temelini bilgisayar bilimini anlamak ve parçaları tanımak oluşturuyor. İnternetin hızla yaygınlaşmasından doğan dijital ortamlar ve bu ortamlarda öğrencilerimizin güvenli bir şekilde bulunmaları, sorumluluklarını yerine getirme, hak ve fırsatlarını kullanma, doğru bilgiye ulaşma ve günlük yaşamlarını devam ettirme gibi davranışları kazanmaları adına Siber Zorbalık ve Dijital Vatandaşlık kavramını müfredata dahil ederek bu bilincin doğru bir şekilde kazanılmasını amaçlıyoruz. Bunu yanı sıra yürütülen tasarım çalışmalarımız ve etkinliklerimizle de öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini destekliyoruz. Öğrencilerimiz standartları olan kaliteli içerik üretirlerken, bireysel öğrenme gerçekleştirip, grup etkinlikleriyle de takım çalışmalarında da başarılı olabiliyorlar. Özgün çalışmalar üreten öğrenciler gözlem ve araştırma yapma imkanı da yakalamış oluyor. Hologram, arttırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojileri dersimize entegre etmemizin yanı sıra robotik ve kodlama ile öğrencilerimiz problemlere çözüm bulmak adına sınırsız yol şansı ve yaratıcılık imkanı bulurken, bilgisayarın nasıl çalıştığını, bir bilgisayar programının nasıl yararlı hale geldiğini kavrayabiliyorlar. Öğrencilerimize sistematik düşünme becerileri kazandırmak, problem çözme becerilerini arttırmak, yaratıcı düşünmelerine yardımcı olmak adına tablet destekli, unplugged, bilgisayar tabanlı ya da yardımcı setlerin kullanıldığı bir etkinlik ortamıyla robotik ve kodlama ile ilgili çeşitli etkinlikler yürütüyoruz.

 

Drama Dersleri:

Drama derslerimizin amacı; Drama eğitiminde öğrencinin yaratıcılıklarını geliştirip kendilerini jest ve mimik kullanımıyla ifade edebilmeleri, iç dünyalarını rahatça dışa vurabilmeleri üzerine onları yönlendirmek ve geliştirmek ve böylece; Anaokulu, ilkokul ve lise çağından itibaren birey olmanın ne demek olduğunu, insan ilişkilerini anlamalarını ve kendileriyle, çevreleriyle barışık olmalarının onlara katacağı artıları göstermek ve sonuçta; Drama egzersizleriyle öğrendiklerinin tamamen insan gelişimiyle ilgili olduğunu ve öğrendiklerini kimi zaman hazırladıkları tiyatro oyunu gösterileriyle insanlara anlatmalarını sağlamak esastır. Ortak uygulama drama atölyemizde; öğrencinin beden dili, mimik ve iç dünyalarını yazı, resim, performans yoluyla yönlendirmek, geliştirmek üzerine egzersizler uygulanır.

 

Beden Eğitimi-Yüzme Dersleri:

Beden Eğitimi Bölümü yaptığı çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefler. Sportif beceri gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılır. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır; sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar. 
İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır. Beden Eğitimi derslerinde konular; komut, alıştırma, katılım, işbirliği, kendini denetleme, problem çözme, kendi kendine öğrenme tekli ve eşli çalışma ile tümevarım yöntemleri ile işlenir. Sınıflarda haftada iki ders saati verilen Beden Eğitimi dersleri yüzme dersleri ile dönüşümlü işlenir.Yüzme derslerinde öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre suda durma,temel ayak vuruşları, serbest still , sırt üstü yüzme ve farklı yüzme teknikleri öğretilir.

 Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebileceği branşlarda etüt ve takviye çalışmaları yapılır.. Özel yeteneği olan öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından Cimnastik ve yüzme branşlarında okul takımlarına seçilir.

 

Düşünme Becerileri Dersleri:

Çocukların gelişim seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitici oyunlar ve kurgulanmış ortamlar aracılığı ile sorun çözme becerileri kazandırmak, gelişim dönemlerine katkı sunmak ve çocuğu ihtiyaç duyduğu disiplinlerde desteklemek amaçlanır. Bu süreçte hedefimiz çocuğun öncelikli olarak eğlenmesini ve keyif almasını sağlanır. Planan etkinlikler çerçevesinde,

Seçici dikkat becerisi,

Şekil-Zemin algısı,

Akıl yürütme,

Aurasma, Kahoot,

İşitsel hafıza,

Problem çözme,

Özgün düşünebilme,

Grupla hareket edebilme,

Planlı ve düzenli çalışma,

Hafıza güçlendirme,

Zamanı etkili kullanma,

ve benzeri birçok alanda kazanım edinerek ve ilerleme göstermeleri sağlanır.

 

Satranç Dersleri:

Çocuklarımızın bilişsel becerilerini geliştiren Satranç derslerimizde stratejik düşünme, farklı ve çoklu düşünmeyi sağlama ve fotografik hafıza gelişimi, neden-sonuç ilişkisi kurma, sıra bekleme ve dürtü kontrolü, karar verme ve sonucuna katlanabilme, dikkat, analiz ve konsantrasyon süresinde artış ve zaman yönetimi becerisini geliştirme becerilerini kazandırmak hedeflenir.