Anaokulumuzda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü çalışmaları iki grup altında toplanmaktadır:

1.Öğrencilerle yapılan çalışmalar

2.Velilerle yapılan çalışmalar
 

1. Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar:

 • Aday öğrencilerle yapılan tanıma çalışmaları,
 • Okula yeni başlayan öğrencilere uygulanan oryantasyon programı,
 • Öğrencilerin gelişimlerini çeşitli ölçme değerlendirme test ve envanterler kullanarak (Portage Gelişim Ölçeği, Denver Gelişim Testi, AGTE, Frostig Görsel Algı Testi, Bracken Temel Kavram Ölçeği, Peabody Testi, İnsan Aile Ağaç Çiz Testi vb. gibi) değerlendirme,
 • Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek için yapılan çalışmalar,
 • Öğrenciler için dikkat geliştirici çalışmalar,
 • Öğrencilerin sorunlarını çözümü için yapılan bireysel danışmanlık çalışmaları
 • Sınıf ortamında gözlem
   

2. Velilerle Yapılan Çalışmalar

 • Uyum sürecinde velilere yönelik oryantasyon programı,
 • Aile içerisinde öğrencinin yaşadığı problemlerin çözümü için danışmanlık çalışmaları,
 • Velilere yönelik seminerler,
 • Velilere gönderilen bültenler