Prof. Dr. Acar Baltaş İSTEK Acıbadem Okullarında

Genel Müdürlüğümüz ile İstek Okulları PDR Bölümleri koordinatörlüğünde ebeveynlerin ihtiyaçları doğrultusunda, konunun uzmanlarını buluşturduğumuz “Velilere Pekiyi” seminer programının altıncısını 17.03.2019 tarihinde Acıbadem Kampüsümüzde gerçekleştirdik.

Program konuğumuz Prof. Dr. Acar BALTAŞ “Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar Yetiştirmek” konusunda değerli görüşlerini veli ve eğitimcilerle paylaştı.

Prof. Dr. Acar BALTAŞ,

Çocuklarla ilişkilerimizde hayatla ilgili genel bilgilerimiz her zaman yeterli olmaz. Çocukların her dönemi, gelişimlerine bağlı olarak farklı özellikler gösterir. Bu nedenle anne-baba olarak ne zaman, nasıl davranmamız gerektiği büyük önem kazanır. Çocuklarımıza vereceklerimizin, dönemi geçtikten sonra yeterince etkili olmayacaktır, dediği sunumunda ayrıca şu mesajlar üzerinde durmuştur:

Çocuklarınıza, olumlu davranışlar ve özsaygı kazandırın!
Hayatı sevdirip, potansiyelini hayata yansıtmayı öğretin!
İşbirliği ve sorumluluk duygusu verin!
Kendisiyle barışık, olgun insan kimliği kazandırın!
Enerjisini nereye koyarsa, hayatın orada güzelleşeceğini öğretin!
“Dünyada en iyi olmak” gibi belirsiz bir hedefe yöneltmek yerine, ona “Dünya için en iyi olmak” anlayışını benimsetin!

Katılımcılara, keyifli ve samimi üslubuyla çocuklarının sahip olduğu potansiyeli hayata yansıtmalarına yardımcı olacak önerilerde bulunduğu için Prof. Dr. Acar BALTAŞ’a ve bu sunuma yoğun ilgi gösteren tüm konuklarımıza teşekkür ederiz.