Geleceğin teknolojisi kabul edilen kodlama ve robotik çalışmaları derslerimizde müfredat ve kulüp etkinleri içinde ele alınarak tüm hızıyla başlamıştır.

Kodlama ve robotik çalışmalarımızla öğrencilere kazandırmak istediğimiz becerileri şöyle özetleyebiliriz:
* Analitik düşünme becerisi pekiştirmek,
* Motor becerilerini geliştirmek,
* Mekanik bilgisi vermek,
* Algoritma (sıralı düşünme prensibini kavramak, problem çözümünde basamakları adım adım düzenlemek) becerisini geliştirmek.
Bu beceriler sonucunda eğlenerek öğrenen, öğrendikleriyle yeni ürünler üretebilen öğrenciler yetiştirmek ve onları geleceğin ileri teknolojisine hazırlamak temel amacımızdır.