3. Geleneksel Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması

13 Mayıs 2019 Pazartesi günü yapılması planlanan İstanbul İli Liseler Arası Solo Ses Yarışması ön eleme sonuçları yapılmış olup katılmaya hak kazanan okullar aşağıdadır.

Katılmaya Hak Kazanan Okullar

 • Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Erenköy Kız Anadolu Lisesi
 • Kadıköy Anadolu Lisesi
 • Üsküdar Amerikan Lisesi
 • Fenerbahçe Anadolu Lisesi 
 • Kazım İşmen Anadolu Lisesi
 • Kartal Anadolu Lisesi
 • Maltepe Ertuğrul Gazi Lisesi
 • Hayrullah Kefoğlu Lisesi
 • Maltepe MTAL Lisesi
 • Pendik Anadolu Lisesi
 • Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
 • İstanbul Erkek Lisesi
 • MEF Koleji
 • 50.Yıl Tahran Anadolu Lisesi
 • Kurtuluş Anadolu Lisesi
 • Uğur Koleji
 • Sarıyer Mustafa Kemal Anadolu Lisesi

------------------------------------------------------------------------------------

İSTEK ACIBADEM OKULLARI

LİSE ve ORTAOKUL KATEGORİSİ TÜRK HALK MÜZİĞİ

SOLO SES YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ:

Bu yarışma; Türk Halk Müziğinin gençlerimize sevdirilmesi, yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve amatör sanatçılığın teşvik edilmesi amacıyla İstanbul İli içerisinde bulunan tüm özel ve devlet okullarının Ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilerinin katılımı amaçlanarak düzenlenmektedir.

ESASLAR:

Yarışma Lise ve Ortaokul kategorisinde, ön eleme usulü ile yapılacaktır.
Her okul orta ve lise düzeyinde, yarışmada en fazla bir öğrenci ile katılım sağlayabilecektir. Yarışmacıların ön elemeyi geçebilmesi için okullardan videolu ses kaydı göndermeleri gerekmektedir.
 Her okul kendi eşliğini halk çalgılarından oluşan en az bir sazla kendileri yapacaklardır.
Ön elemeyi geçen okullar arasında final yapılacaktır.
Ortaokul ve Lise Kategorilerinde 8‘er Finalist videolardan belirlenecektir. Finalistler İSTEK Acıbadem Okulları tarafından bilgilendirilecektir.
Ön eleme seçici kurulu İSTEK Acıbadem Okulları Müzik Öğretmenlerinden oluşacaktır.
Öğretmenler yarışmaya katılacak olan öğrencilerini yarışma tarihine kadar okullarında çalıştıracaklardır. Resmi yazı ile bildirimde bulunmayan okullar yarışmaya katılamayacaklardır.
Daha önceki yıllarda yapılan yarışmalarda kendi kategorisinde birincilik alan yarışmacılar aynı kategoride yarışamayacaklardır.
TRT veya Devlet korolarında görevli öğrencilerimiz yarışmaya katılamazlar.
Yarışmaya; yarışma seçici kurul üyelerinin, jüri üyelerinin 1.derece yakınları katılamazlar.
Yarışmada seslendirilecek eserlerin; TRT Repertuarında olması zorunludur.
 Final jüri üyeleri, İSTEK ACIBADEM OKULLARI yarışma komisyonu tarafından belirlenir.
Gerekli hallerde bu esaslarda değişiklik yapmaya, tarihleri değiştirmeye İSTEK ACIBADEM OKULLARI yarışma komisyonu yetkili kılınmıştır.
Bu esaslarda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması ve hüküm bulunmaması halinde Yarışma komisyonun aldığı görüşe göre hareket edilir.
Yarışmaya başvuruda bulunanlar Şartnamedeki tüm maddeleri aynen kabul etmiş sayılır. Jürileri önünde yapılacak kayıtların İSTEK ACIBADEM OKULLARI adına sesli ve / veya görüntülü yayınlanabilmesi, çoğaltılabilmesi için adaylar izin vermiş, maddi haklarını İSTEK ACIBADEM OKULLARINA devretmiş kabul edilirler.
Bu yarışma İstanbul ili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel lise ve ortaokulları kapsar.

BAŞVURULAR:

Ön eleme için videoların ulaştırılma tarihi 1-12 Nisan 2019 tarihleri arasında olacaktır. Videolar e-posta ya da kargo yolu ile ulaştırılacaktır. Kayıt Bilgi Formu, öğrenci belgesi ve eserin notası da eklenecektir.

E-posta adresi : julide.erguler@istek.k12.tr

                          serdar.sarak@istek.k12.tr

                          ebru.karaca@istek.k12.tr

                          thmsesyarismasi@istek.k12.tr 

Adres: İSTEK Acıbadem Okulları /  Acıbadem Mah. Bağ Sok. No: 6 /   34718 Acıbadem /İstanbul

Yarışmaya katılan öğrenciler, okul müdürü onaylı öğrenci belgesini İSTEK ACIBADEM OKULLARI Müdürlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdür.
Zamanında ulaşmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  Her bir yarışmacı kayıt bilgi formundaki bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu kayıtlı olduğu okulun öğrenci belgesi-kimliği ile teyit eder. Yarışma devam ederken formundaki bilgilerin eksik ve yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili yarışmacı Yarışma Komisyonu kararı ile yarışma dışı bırakılabilecektir. Bu halde yarışmacı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

YARIŞMA:

Yarışma; 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü 13.00-16.00 saatleri arasında İSTEK Acıbadem Okulları Konferans Salonunda yapılacaktır. Yarışma; komisyon tarafından belirlenecek, alanında yetkin en az 4 jüri üyesi tarafından değerlendirecektir.
Yukarıda belirtilen tarihte 09.00-12.00 saatleri arasında, aynı yerde prova yapılacaktır. Yarışmacıların provadan bir saat önce yarışma yerinde bulunmaları zorunludur. Aksi takdirde yarışma komisyonu ilgili yarışmacıyı yarışmadan çıkartabilir.
Canlı performanslar bittikten sonra, Jüri değerlendirmeye geçecek, Ortaokul ve Lise ayrı olmak üzere 1,2.ve 3.  üç yarışmacı seçecektir.

ÖDÜLLER:

Yarışmada 1. Gelen öğrenciye; Liszt Müzik Evi 1500 TL Hediye Çeki

Yarışmada 2. Gelen öğrenciye; Liszt Müzik Evi 1000 TL Hediye Çeki

Yarışmada 3. Gelen öğrenciye;  Liszt Müzik Evi 500 TL Hediye Çeki

İTİRAZ HAKKI:

Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur. Yarışma süresince hiçbir yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarından yarışma komisyonunu sorumlu tutamaz.

DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI:

İSTEK Acıbadem Okulları yarışma komisyonu gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını değiştirme hakları saklıdır.

 

Yarışmaya kayıt olmak için burada bulunan formu doldurmanız ve thmsesyarismasi@istek.k12.tr e-posta adresine iletilmelidir.