Misyon

Ortaokul Türkçe dersinin genel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı,  okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Genel Hedefler

Öğrencilerimizin;

 • Kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek,
 • Türk dilinin kurallarını benimseyerek dilimizi doğru ve etkili şekilde kullanma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,
 • Türk diline saygılı, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösteren bireyler olarak dili anlatım bozukluğu yapmadan iyi kullanmaya çalışma bilinci geliştirmelerini sağlamak,
 • Okuma alışkanlığı kazanarak edebiyat zevki geliştirmelerine katkıda bulunmak,
 • Yaşamlarının bütününde ve eğitimlerinin her alanında doğru düşünme ve sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmek,
 • Sözcük dağarcıklıklarını geliştirerek dilin gücünü kavramalarını sağlamak,
 • Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve devrimlerini evrensel boyutta özümseyerek bunların sürekliliği için çalışma bilinci geliştirmelerine rehberlik etmek,
 • Kendi seviyelerine uygun edebi eserleri seçebilme, edebi eserleri karşılaştırabilme ve edebi eleştiri yapabilme becerisi kazanmalarını sağlamak,
 • Edebi eserlerin rehberliğinde kendine ve çevresindekilere güvenen ve saygı duyan bireyler olmalarını desteklemek,
 • Dünya ve devlet gündemi takip edebilen,  bilgili öğrenciler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
 • Girecekleri ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olmalarını sağlamaktır.


Kazandırılmaya Çalışılan Temel Beceriler ;

 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • İletişim kurma
 • Problem çözme
 • Araştırma
 • Karar verme
 • Bilgi teknolojilerini kullanma
 • Girişimcilik
 • Kişisel ve sosyal değerlere önem verme


Özel Hedefler

 • 5-8. sınıf düzeyinde hazırlanan etkinlik planları çerçevesinde kazanımlara yönelik tam öğrenmeyi sağlamak,
 • TEOG Sınavlarında Türkçe dersinde öğrencilerin başarılı olmasını sağlamak,
 • Hafta sonu kursları ile öğrenci başarısını artırmak,
 • Her hafta verilen hafta sonu ödevleriyle geri beslemeyi sağlamak,
 • Yapılacak etütlerle öğrenci başarısını artırmak,
 • İlçe, il ve Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda (öykü, şiir, kompozisyon, münazara,...) dereceler almak,
 • Sınıflar düzeyinde münazara ve panel etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerimizin konuşma, dinleme ve tartışma becerilerini geliştirmek,
 • Her öğrencinin en az bir çalışmasının farklı platformlarda sergilemek,
 • Seviyelere göre değişen kitaplarla öğrencilerin okuma-anlama düzeyleri geliştirirken Türk ve dünya edebiyatının önemli eser ve isimlerini tanımaları sağlamak,
 • Söyleşi ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin yazarlarla iletişim kurmaları sağlamak,
 • Proje çalışmaları geliştirmek ve proje bazlı çalışma felsefesine yatkınlık kazanmak,
 • Sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak,
 • Akademik Dürüstlük ve Dil Politikasının işlerliğine destek olmak, buna uygun çalışmalar hazırlamak,
 • Ölçme-değerlendirme uygulamalarını çeşitlendirmek, sonuçları değerlendirme ve geri besleme çalışmaları yürütmek,
 • Pano çalışmalarıyla kazanımları pekiştirmek,
 • Derslik ortamlarını konu bazlı düzenlemek,
 • Okul Kütüphanesinin işlerliği ve gelişimi konusunda çalışmaları desteklemek,
 • Yapılan tüm çalışmaların kalıcılığını ve geliştirilebilirliğini sağlamak amacıyla arşiv çalışması yürütmek,
 • Öğrencilerde değerler konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla PDR Bölümüyle iş birliği yapılarak değerler eğitimini desteklemek,
 • Tüm bölüm ve birimlerle iş birliği içinde çalışmaları yürütmek,
 • Ortaokul Türkçe Bölümü Zümre Toplantı tutanağında bulunan proje konulara paralel planlanan gezi ve etkinliklerle kazanımları pekiştirmek,
 • İstanbul genelindeki ortaokullara yönelik gerçekleştirecek “Armağan Öyküler Öykü Yazma Yarışması”nın dördüncüsünü hayata geçirmek,
 • Okulumuzda geçmiş yıllarda düzenlenen Kitap Şenliği’ni geliştirerek gerçekleştirmek,
 • Anma ve kutlama etkinliklerinde rol almak.


Etüt Çalışmaları
Planlanan etüt çalışmaları ile 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin eksiklerini tamamlayıp bilgilerin pekişmesini sağlamak amacıyla okul çıkışlarında etüt çalışmaları yapılmaktadır.