Dünya her yeni günle birlikte değişir çünkü insan değişir. İSTEK Okullarında Sosyal Bilgiler eğitimi, bireyin toplum içindeki dünya macerasını tüm değişkenleriyle ele alıp yorumlamaya yönelik programlanmıştır.

Okullarımızdaki Sosyal Bilgiler Eğitiminin Vizyonu:
Amacımız 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir.

Günümüz artık bilgi çağıdır. Bilginin üretimi, katlanarak artışı, yeni bilgilere ulaşma hızı toplumları ve bireyleri etkilemektedir. Çağımızda tartışılmaz üstünlük “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanan”larındır. Bu durum öğrenme sürecini ve öğretmenlerin rollerini değişime zorlamaktadır. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler eğitiminin de gelişen ve değişen bu sosyal hayata cevap vermesi gerekmektedir.

Bu yaklaşım doğrultusunda öğretmenlerimiz,
1. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.
2. Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya  özendirir.
3. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaçlar.
4. Kültürel kimliğimizi  merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir.
5. Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren  bireyler olarak yetişmesini önemser.
6. Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını, bu sorunlara çözüm üretmesini sağlar.
7. Öğrencilerin öğrenme sürecindeki deneyimlerini kullanarak çevreyle etkileşim kurmasına olanak  sağlar.
8. Periyodik olarak, öğrenci çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar.
Bu dersle öğrencilerin, demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde  yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve öğretim süresince edindikleri bilgiyi problem çözmede, eleştirel düşünmede  ve yaratıcı düşünmede kullanmalarını sağlayacak donanımlar kazandırmayı amaçlamaktadır.  

Derslerimizi işlerken öğrencilerimizin aktif ve görsel olarak öğrenmeleri sağlanmakta; harita, atlas, küre vb. araçlardan, konu içeriği ile örtüşen yayınlardan, eğitim cd’leri ve slaytlardan, internet aracılığı ile sanal müze gezilerinden, araştırma yapmalarını sağlamak için kütüphaneden, kavram haritalarından yararlanılmaktadır. Ayrıca kurumumuzun özgün materyali olan kavram haritaları, konu anlatımlı, konulara uygun haritalarla zenginleştirilmiş  “Ünite Kitapçıkları”mızı (KİT) sınıf içinde kullanarak öğrencilerimizi akademik olarak daha fazla geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimize bilgiyi birebir aktarmaktan daha önemlisi bilgiye kendilerinin ulaşabilecekleri aktif ortamlar hazırlamaktır. Öğrencilerimizin anlatım ve ifade yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, ulaşmak istediğimiz öncelikli hedefimizdir. Ayrıca konuların tartışarak, sorarak, keşfederek, araştırarak, ezberlemeden öğrenmeleri sağlanmaktadır.