İSTEK Acıbadem Okulları

Görsel Sanatlar

Dersinin amacı; öğrencinin algılama, yaratıcı düşünme, hayal gücü geliştirme, analiz ve sentez edebilme, yaratıcı problem çözme ve yorumla becerisini geliştirir.  Günümüz sanatını ve sanat tarihini yakından tanımalarını sağlayıp, yetenekleri doğrultusunda estetik yönlerinin gelişimine katkıda bulunur. Öğrencinin çeşitli sanat yayınlarını takip etmesi ve tartışması, yaptığı çalışmalardan tat alarak yeteneklerini ortaya koyması ve yaratıcılıklarını geliştirmesi hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda; karakalem, röprodüksiyon çalışmaları, tuval üzerine akrilik boya, duvar resmi, seramik ve heykel çalışmalarını sanat atölyelerinde gerçekleşir. Okulun çeşitli bölümlerinde çalışmalarımız sergilenir ve tüm okul yaşantısıyla paylaşması sağlar. Çeşitli sergilere giderek, sanatı yerinde yaşayıp izleyerek, sanatla yaşamanın önemi kavrar.

Okullarımızda serbest sanat etkinlikleri dersleri; öğrencinin kendini anlatmasının olanaklarını bulabileceği ve yollarını öğrenebileceği en uygun ortam hazırlama dersleridir. Öğrenciye bu hedefler doğrultusunda sanat atölyelerimizde; Karakalem, Yaratıcı Fikirler, Dekorasyon,  Modern Sanatlar, Moda Tasarım, Seramik, Heykel ve Performans Tasarımı gibi sanat dallarında eğitim sunulur.

Müzik

Sınıflarda öğrencilerimiz kendi seslerini tanır, bedenini kullanarak ritimler oluşturur, doğaçlama etkinliklerde hayal gücünü kullanır, müzikal etkinliklerde görev alarak özgüvenlerini geliştirir, çevresindeki müzikal gelişmeleri takip eder ve kendi becerilerinin farkına varırlar.
Her sınıf seviyesinde yapılan Koro çalışmaları ile ses eğitimlerini sürdürürler.
Bu süreçte öğrencilerimiz bireysel olarak gözlemlenerek müzikal yetenekleri ve enstrüman konusundaki yatkınlıkları tespit edilerek bilgilendirmeler yapılır.
Sınıf seviyelerine göre ayrı düzenlenmiş olan Müzik Dersliklerinde gerek ders saatlerinde gerekse okul saatleri dışında bireysel enstrüman eğitimi alan öğrencilerimizin çalışmaları okul öğretmenlerimiz tarafından desteklenir.
Sınıf seviyeleri ilerledikçe Temel Nota bilgisi, müzik terimleri kaynak kitaplarımızla yaparak, görerek, aktiviteli çalışmalarla öğrenirler.
Sanat Etkinlikleri derslerinde, öğrencilerimiz vurmalı çalgılar alanında seçim yaptıklarında bu enstrümanlarla da çalışarak ritim duygularını geliştirirler.
Sınıfa gelindiğinde öğrencilerimiz geçmiş yıllarda aldıkları temel müzikal bilgiler ile melodika çalışmalarına başlarlar. Burada amaçlanan öğrencilerimizin enstrüman çalabilmenin keyfini yaşaması ve bir sonraki yıl geçiş yapılacak olan enstrüman derslerine katkı sağlamaktır.
4.Sınıflarımızda öğrencilerimiz Keman, Piyano ve Gitar branşlarında sene başında seçimlerini yaparak öğretmenlerimizin de yönlendirmesi ile 8. Sınıfın sonuna kadar  Müzik derslerinde enstrüman eğitimlerine devam ederler.
Okulumuzda Orkestra- Bando-Vurmalı Çalgılar Etkinlikleri farklı yaş ve sınıf seviyelerinde uygulanarak müzikal çeşitlilik sağlanmaktadır.
Eğitimlerimizi verirken hedeflenen İstek Acıbadem Okullarından mezun olan her öğrencinin bir enstrüman çalabilme becerisine sahip olmasıdır.