İSTEK Okulları Yabancı Diller Bölümümüz oldukça büyük ve güçlü bir ekiptir. Ekibimiz sürekli gelişen dinamik yapısıyla yabancı dil eğitimini en etkili şekilde gerçekleştirmek adına çağın gereklerine uygun eğitim sistem ve araçlarını incelemekte, konuyla ilgili eğitimlere katılmakta ve materyaller üretmektedir. Bütün bu araştırmaların, yoğun ve özverili çalışmalarının temelinde yatan en önemli amaç; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metodlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır.

Genel Hedefler
Öğrencilerimizin;

  • Yabancı dil öğreniminin önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
  • Öğrenirken eğlenmelerini sağlamak, dil öğrenimini sevmelerini sağlamak
  • Kendini hedef dilde tam olarak ifade edebilmelerini sağlamak
  • Avrupa Dil Çerçevesi ( A1-B2) gereklerine uygun bir şekilde yetişmelerini sağlamak
  • Öğrendikleri dil bilgilerini uluslararası sınavlarda (Cambridge ESOL) teste tabi tutmak ve bu sayede öğrenimlerinin bir sonraki aşamasında da akademik olarak yabancı dillerinin yeterliliğini garantilemek

Bu sınıf ortamlarının aynı zamanda kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimize günümüz küresel dünya bütünlüğünün bir parçası olduklarını hissettirecek ortamlar olmasına özen gösterilmektedir. Bu global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.

Crossroads
 

İSTEK Okulları, öğrencilerin İngilizceyi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için ders programları eşzamanlı olarak iki dilde yürütülmektedir. Böylece öğrenciler İngilizceyi   diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedir.

‘Crossroads’ sistemi öğrencilerin her iki dilde de kendini daha rahat ifade edebilmesi için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu sistemdeki en önemli nokta derse giren İngilizce ve sınıf öğretmeninin planlamayı ortak olarak hazırlaması ve yürütmesidir. Crossroads dersleri genel olarak PYP temaları temel alınarak planlanmaktadır. 
 

Crossroads Programı anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokul 1. Sınıflarına uygulanmaktadır. Öğrenciler haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizceyi öğrenmektedirler. Bu program vasıtası ile sadece yabancı dil edinimlerini güçlendirmek değil, gelecekteki profesyonel yaşantılarına katkı sağlayacak birden fazla dil, yönetici ve bakış açısının bulunduğu  bir ortamda etkili iletişim kurmayı öğreneceklerdir.
 

Okuma-yazma çalışmaları Türkçe olarak sınıf öğretmenleri tarafından yürütülürken; anaokulunda İngilizce görsel okuma da programa dâhildir. İlkokul 1. sınıfta ise, İngilizce öğretmenleri Hayat Bilgisi, Matematik, Oyun ve Fiziksel etkinlik derslerinde sınıf öğretmenleri ile birliktedir. Bunun yanı sıra çocuklar kahvaltı, öğle yemeği, oyun ve bahçe zamanı gibi rutinlerde de İngilizceyi kullanma olanağı bulmaktadır. 

İngilizce derslerimiz, 1.sınıflarımızda "Crossroads Programı’na ek olarak 10 ders saati, 2,3. ve 4.sınıflarımızda 12 ders saati olarak işlenir. 2. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz haftada 2 saat seçmeli Almanca- İspanyolca dersleri görürler. Amacımız öğrencilerimizin bir dilin varlığını benimsemesi ve bu dilleri sevmesidir. 
 

Amacımız; öğrencilerimizin ilkokul sınıflarından mezun olduklarında kendilerini ifade edebilmeleri, dinledikleri basit metinleri anlayabilmeleri, kendi seviyelerine uygun metinleri okuyabilmeleri, kısa paragraflar halinde metin yazabilmeleri ve ortaokulda öğrenecekleri akademik İngilizce öğrenimi için yeterli alt yapıya sahip olabilmeleridir.

 

 

Uluslararası Sınavlar
 

Eğitim öğretim sürecinde temel amaç, öğrencilerin istenilen hedeflere ulaşmalarının sağlanmasıdır. Programlı dil öğretiminin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, inanç ve kanaatlerin ötesinde, kanıtlanabilir, ilmi verilere dayalı olarak yapılması gereken işlemlerdir.

Çağdaş dil öğretimi, dört temel dil becerisine dayalı uygulamaları ve bu uygulamalar

neticesinde ulaşılan dil düzeyinin belirlenmesinde de, her bir beceriyi ayrı ayrı ölçen sınavları

gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda; güvenli, ölçülebilir uluslararası geçerliliği olan bir değerlendirme, öğretimin ölçülmesi açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

İstek Okulları yabancı dil edinim sürecinde gerçekleştirilen uluslararası sınavlarda, yabancı

dil politikamızın bir parçası olarak bağımsız ve tüm dünyada da geçerliliği olan kuruluşlarca

öğrencilerimizin ve hedeflenen kazanımların ölçülerek değerlendirilmesi ve bizlere bir yol

haritası oluşturması amacı güdülmektedir.