Veli- Öğretmen Seminerleri
 

Dönem içinde velilerimize, Okul Psikolojik Danışmanlarımız ya da konuk uzmanlar tarafından “Farklılıklara Saygı Duyan Bireyler Yetiştirmek İçin Neler Yapabiliriz?”, “Pozitif Psikoloji”, “Teknoloji Bağımlılığı”, “Psikolojik Sağlamlık”, “Uzaktan Eğitim Sürecinin Çocuktaki ve Velilerdeki Yansımalar” vb. konularında seminerler düzenlenmiştir. Öğretmenlerimize yönelik, “Öğrenme Güçlüğü - Üstün ve Özel Yetenekleri olan Öğrencilerin Eğitimi”, “Kapsayıcılık” konularında paylaşımlarda bulunulmuştur.

 

İkinci Adım Programı
 

İkinci Adım Programı (Second Step) “Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programı”; çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen yapılandırılmış, önleyici bir programdır. İlkokul, 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeylerine uygun hazırlanmış konuları içerir. 

Okuldaki tüm çocukları programa dâhil eden İkinci Adım programı duygudaşlık kurabilme, duyguları yönetme, sorun çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, çocukların akademik başarılarına da katkıda bulunur.

İkinci Adım İlkokul Programının uygulama temeli, 3 farklı ünite olan Empati Eğitimi, Dürtü Kontrolü ve Problem Çözme, Öfke Yönetimine ait ünite kartları ve ders kartlarının kullanımına dayanır. 

İkinci Adım çalışmaları okulumuzda, rehber öğretmenin gözetiminde, sınıf öğretmenleri ile işbirliği içerisinde yürütülür.
 

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri

 

Öğrencilerimizle tanışma ve onların mizaçlarını yakından tanıma, duygusal ve sosyal gelişimlerine destek olabilme ve ders çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel öğrenci görüşmelerimiz korona sürecinde çevrimiçi olarak, ihtiyaç doğrultusunda, gerçekleştirilir.

Bu süreçde, yaşanılan bir problem varsa kaynağını anlamak ve öğrenciyi daha yakından tanıyabilmek adına görüşmelerde kullanılan yöntem ve tekniklerden yararlanılır.

 

Grup Rehberlik Dersleri
 

Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hazırlanan yıllık plana uygun olarak her seviyede belirlenmiş olan konular, uygun ders saatleri içersinde yapılmaktadır. 1. Sınıflarda “Duygular”, “Okula Uyum”, 2. Sınıflarda “Uzaktan Eğitim Sürecinde Uyulması Gereken Kurallar”, “Uluslar Arası Bilinç, Farklılıklarımıza Saygı”, 3. Sınıflarda “Yaşam Becerileri”, “Teknoloji Kullanımı”, “Sadeleştirilmiş Yaşam-Geri Dönüşümün Önemi” ve  4. Sınıflarda “Verimli Ders Çalışma”, “Teknoloji Kullanımı”, “Kaygıyla Başa Çıkma Yolları”, “İnsanların Gelişim Dönemleri - Ergenlik Çağı” konularında sınıf çalışmaları yapılmıştır. 

Bu çalışmalar uzaktan eğitim sürecinde, öğrencilerin fikirlerini paylaşabilecekleri sohbetler, görsellerle zenginleştirilmiş sunumlar, film veya hikayeler üzerinden yapılan paylaşımlarla gerçekleştirilmektedir.

 

Ailelere Danışmanlık Hizmetleri ve Bültenler

 

Anne babaların ihtiyaçlarına yönelik olarak; “Anne Baba Tutumları”, “Aile İçi İletişim”, “Sorumluluklar”, “Verimli Ders Çalışma Alışkanlığının Kazandırılması”, “Duygular” vb. konularında psikolojik danışmanlık hizmeti sunulur.

Velilerimizle e-posta aracılığıyla randevu oluşturularak, google meet üzerinden görüntülü ya da telefonla bireysel görüşmeler yapılır.

Ayrıca “Okulun Çocuğun Gelişimindeki Önemi”, “Çocukların Yaşlarına Göre Gelişim Özellikleri”, “Duygu Düzenleme”, “Dijital Ebeveynlik”, “Uzaktan Eğitim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar” vb. konularında veli bültenleri hazırlanmıştır.

 

Uzman Eğitimcilerden Alınan Eğitimler

 

Mesleki gelişimi sürdürmek ve ruh sağlığı çalışanlarında psikolojik sağlamlılığı arttırabilmek amacıyla, çeşitli uzmanlardan yıl boyunca hizmet – içi eğitimler alınır. Bu sene Doç. Dr. Nevin Dölek’ten “Kriz ve Travma Yönetimi”, “Yas ve Ölüm Danışmanlığı” konusunda eğitimler alınmıştır. Ayrıca yıl boyunca kendisinden süpervizyon eğitimi de alınacaktır.