Çocuklar için:
Portage Erken Çocukluk Eğitim Programı; Portage, çocuklara uygulanan ve çocukların gelişim alanlarını takip eden bir programdır. Anaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü  tarafından çocuklara uygulanan bu programdan  elde edilen sonuçlar aile ile paylaşılır ve gerekli görülen alanlarla ilgili çalışmalar aile, çocuk ve okul işbirliği ile yürütülür.

Değerler Eğitimi: Her ay belirlenmiş olan Değerler Eğitimi konusu (saygı, dürüstlük, paylaşma v.b) anaokulu  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü  tarafından tüm ay boyunca çeşitli etkinliklerle desteklenir. Bu şekilde çocukların sosyal hayat için gerekli olan değer yargılarını içselleştirmeleri sağlanır.

Oryantasyon Çalışmaları: Okula yeni başlayan çocuklarımız için sene başında yapılan ve çocuğun okul hayatına alışmasında kolaylık sağlayıcı etkinliklerin bütünüdür. Sene başında yapılan bu çalışmanın haricinde, sene içinde çocuklarımız için ilkokul hayatına alışma etkinlikleri de Anaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz tarafından yürütülmektedir.