İSTEK Acıbadem Anaokulu ve İlkokulu  Misyon Bildirgesi
 

İSTEK Okulları olarak misyonumuz; öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bir eğitim sunarak, onların Türkiye’nin geleceğinde ve Dünya genelinde olumlu etkileri olacak, bilimsel sorgulamaya, evrensel değerlere, kültürlerarası anlayışa ve hayat boyu öğrenmeye bağlı başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır.  

 

İSTEK Acıbadem  Preschool and Primary School Mission Statement 
 

Our mission at ISTEK Schools, mindful of the renaissance started by Atatürk, is to educate our students to become successful individuals committed to scientific inquiry, universal values, intercultural understanding and life-long learning who will have a positive impact on the future of Turkey and the World at large. 

 

 

IB Misyon Bildirgesi

 

Uluslararası Bakalorya, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.

 

Bu amaca yönelik olarak kuruluş, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla okullar, devletler ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır.

 

Bu programlar, dünya genelinde öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğini anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

 

IB Mission Statement
 

The International Baccalaureate® aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

 

To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment.

 

These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

 

 

  

İSTEK Acıbadem İlkokulu’nda Milli Eğitim Müfredatı IB PYP - Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın sunduğu yöntem ve tekniklerle zenginleştirilerek uygulanmaktadır. IB PYP (İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel  açılardan  gelişmesini amaçlamaktadır.  PYP, öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim  yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modelini temel alan bir eğitim ve öğretim yaklaşımıdır.

 

PYP’nin hedefi  öğrencilerin araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen  bireyler  olmalarını sağlamaktır.  Bu  özelliklerin  tümü   programın temelinde yer alan  ''IB Öğrenen Profilini'' oluşturur. Program boyunca aldıkları eğitimle  öğrenciler tüm bu özellikleri sergileme konusunda gelişim gösterirler.

 

Sunduğu müfredat  çerçevesi  ve  eğitim-öğretim  yaklaşımı  ile  öğrencilerin sadece farklı  konularda bilgi edinmesini değil,  aynı zamanda kavramsal bir anlayış  geliştirmelerini – öğrendikleri arasında bağlantı kurmalarını ve bunları neden öğrendiklerini anlamalarını, olumlu  tutumlar geliştirmelerini, öğrenme sırasında katıldıkları etkinliklerle düşünme, sosyal, iletişim,  araştırma ve  öz-yönetim becerilerini  geliştirmelerini  sağlar. Programın  en temel hedeflerinden biri de öğrencilerin öğrendiklerini hayata geçirmelerini ve sorumlu eylemlerde bulunmalarını sağlamaktır. Gerçek anlamda öğrenme o zaman gerçekleşmiş olacaktır.

 

Öğrencilerimiz, programımız kapsamında yıl boyunca  6 disiplinler üstü sorgulama ünitesi ile ilgili çalışmalar yaparlar. Bu üniteler; sınıf ve branş öğretmenlerin ortak  olarak işledikleri ünitelerdir. Öğrenciler böylelikle dersler arasındaki bağlantıyı görme fırsatı bulurlar ve derslerde ayrı konularda parça parça bilgiler edinmek yerine, kavramların farklı  derslerdeki  yansımalarını fark  ederler ve  öğrendikleri arasında bağlantı kurarak büyük resmi görme fırsatı  bulurlar. Bu da öğrenme sürecini öğrenciler için daha  anlamlı bir hale  getirir.  Öğrencilerimiz,  ünitelerinde işlenen konuların hem  kendi  ülkemizde hem de dünyada nasıl olduğunu araştırma fırsatı  bulurlar ve uluslararası bilinç  sahibi  bireyler olma  yolunda gelişim  gösterirler.
 

Sorgulama temelli bir program olan  PYP, öğrencilerin doğal  meraklarını her zaman aktif  kılmayı hedefler. Okulumuzda, öğrencilerimizi pasif alıcılar değil, öğrenme sürecinin temelinde anlam oluşturan bireyler olarak görmekteyiz. Yani öğrencilerin sadece öğretmenlerini dinleyerek öğrendiklerini ve sınıfa hiçbir ön bilgileri olmadan geldiklerini düşünmüyoruz. Ünitelerimizin başında onların ne bildiklerini  öğreniyoruz, ünitemiz süresince  öğrencilerimizin bu üniteyle  ilgili neleri merak ettiklerini paylaşmalarını istiyoruz.  Derslerimizi planlarken de öğrencilerimizin ön bilgilerini ve meraklarını da göz önünde bulunduruyoruz. Bu öğrenciler için dersleri daha  ilgi çekici bir hale getiriyor.
 

Öğrencilerimiz  katıldıkları  grup   çalışmalarıyla  birlikte ve birbirlerinden de öğreniyorlar. Öğretmenlerimizin bu süreçteki en  önemli görevi öğrencilerimizin öğrenmeleri için uygun ortamları yaratmak, öğrenme süreçlerinde onlara rehberlik etmek ve merakları ve ilgi alanlarını da dikkate alarak müfredatı öğrenci  merkezli, sorgulama temelli yöntem ve tekniklerle öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrencilerimizin okulumuzda aldıkları eğitimle hayat boyu öğrenen bireyler olarak öğrenmeye okulda ve okul dışında devam edeceklerine inanıyoruz.

PYP’nin Öğrencilere Katkıları Nelerdir?

  • Program öğrencileri keşfederek öğrenmeye, araştırmaya sorgulamaya teşvik eder.
  • PYP öğrencileri gerçek yaşam olaylarını derslerinde araştırdıkları ve sorguladıkları için daha karmaşık ve birbiriyle bağlantılı kavramlarla ilgili anlayış geliştirirler.
  • PYP öğrencileri kendilerini her ortamda öz güvenle ifade ederler.
  • PYP öğrencileri; öğrenmeyi öğrenirler.
  • PYP öğrencileri kendi kültürlerine ve diğer kültürlere saygılı ve açık görüşlü olmayı öğrenirler. Uluslararası bilinç sahibi bireyler olurlar.
  • Olaylara ve durumlara farklı bakış açılarından bakarlar ve farklı bakış açılarını düşünerek durumları değerlendirirler.
  • Öğrenciler okul ile yaşam arasındaki bağlantının farkında olarak öğrendiklerini kullanarak eyleme geçerler.
  • Yeni karşılaştıkları problemlere ve zorluklara yaratıcı ve anlamlı çözümler üretirler.
  • Duyarlı ve sorumlu vatandaşlar olurlar.
  • Öğrenciler, IB öğrenen profilini oluşturan özellikleri (araştıran sorgulayan, bilgili, düşünen, ilkeli, duyarlı, dengeli,  iletişim kuran, açık görüşlü, riski göze alan, dönüşümlü düşünen) program süresince aldıkları eğitimle geliştirerek hayatlarında sergilerler.

 

İSTEK Acıbadem Anaokulu ve İlkokulu PYP 2019-2020 Veli Bilgilendirme Kitapçığı için tıklayınız

İSTEK Acıbadem Anaokulu ve İlkokulu 2021-2022 Sorgulama Programı için tıklayınız

İSTEK Acıbadem Okulları politika belgeleri için  tıklayınız