Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Değerler Eğitimi Projesi” doğrultusunda okulumuzda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak bu projenin temel amaçlarıdır.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Değerler Eğitimi Çalışmaları Aylık Konu Ve Kavramlar Listesi:
Eylül - Ekim; 
Selamlaşmak,
Nezaket Kuralları,
Cömert Olmak,
Erdemli Olmak,

Kasım;
Çevre Bilinci,
Arkadaşlık,
Emek Vermek,
Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Sahibi Olmak,

Aralık;
Düzenli Olmak,
Aile Olmak,
Kişilik Sahibi Olmak,
İstikrarlı Olmak,

Ocak-Şubat;
Doğruluk,
Toplu Ortamlarda Davranış Kuralları,
Kendini Tanımak,
Kendini Bilmek,
Medeni Cesaret Sahibi Olmak,

Mart;
Konuşma ve Dinleme Adabı,
Vatan Sevgisi ve Çanakkale Zaferi Zamanı,
Sağlığı, Nimetleri Verimli Kullanmak,
Çanakkale Şehitleri,
Samimiyet,
Çanakkale ve Tarih Bilinci,
Haksız Kazançtan Uzak Durmak,
Çanakkale ve Şehitlik,

Nisan;
Görevlerimizi Bilmek,
Şiddetten Uzak Durmak,
Karşılıksız İyilik Yapmak,
Hayatı Anlamlı Kılmak,

Mayıs-Haziran;
Ailemizi, arkadaşımızı ve hayvanları sevmek,
Sağlıklı Yaşamak,
Kul Hakkına Dikkat Etmek,
Diğergamlık,
Başkasına Öncelik Vermek.

Öğrencilerimizin değer duygusunu güçlendirmek amacına yönelik olarak Öğrenci Meclisi aracılığıyla Davranış Bildirisi oluşturduk. Uyguladığımız ankete öğrencilerimizin verdiği yanıtlardan yola çıkarak hoşgörü, yardımseverlik, sevgi, saygı, değer vermek, doğruluk gibi temel değerlerin ön plana çıktığı sınıf temsilcileri ve Ulu Önderimiz Atatürk’ümüzün sözünün yer aldığı İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİ MECLİSİ DAVRANIŞ bildirilerimizi sınıflarımızda yer verdik.

Davranış Bildirisi

1.Eşitlikçi ve Hoşgörülü Olmak

2.Empatik ve Güvenilir Olmakiyi Bir Dinleyici Olmak

3.Önyargılı Olmamak

4.Samimi Davranmak

5.Değerli Hissettirmek

6.Alay Etmemek ve Dışlamamak

7.Kırıcı ve Aşağılayıcı Tutumdan Kaçınmak

8. Çıkar İlişkilerinden Kaçınmak

9.Saygı Göstermek

10.Yardımlaşmak ve Dayanışma İçinde Olmak

11.Zorbalık İçeren Davranışlardan Kaçınmak

12.Zarar Verici Şakalardan Kaçınmak

13.Ayrımcılıktan Kaçınmak

14.Yapıcı Olmak

15.Yalan Söylememek

16. Sevgi Dolu ve Dürüst Olmak

17.Yardımsever Olmak

18.Özel Hayatın Gizliliğine Saygı Göstermek

19.Adaletli Olmak

20.Eşit Davranmak

21.Doğal Davranmak

22.Huzur Ortamını Sağlamak

23.Alay Etmemek

24.Paylaşımcı Olmak

25. Sakin Davranmak

26.Önyargılı Olmamak

27.Hakaret Etmemek

28.Haksızlık Yapmamak

29.İkiyüzlü Olmamak

30.Nazik ve Kibar Olmak

31.Kırıcı Davranmamak

32.Disiplinli Olmak

33.Sempatik, İçten Ve Anlayışlı Olmak

34.Dalga Geçmemek

35.Duyarlı Davranmak

36.Güvenilir Olmak

37.Sadık ve Fedakâr Olmak

38.Barışçıl Olmak

39.Koşulsuz Sevgi Duymak

40.Doğru İletişim Kurmak

41.Alçakgönüllü Olmak

42.Şefkatli Olmak

43.Nezaket Kurallarına Uymak

44.Emir Cümleleri Kurmamak

Ayrıca yine değerler eğitimi kapsamında AYIN SORUSU çalışmalarını başlattık. Öğrencilerimizin hem düşünme gücünü arttırmak hem de değer duygularını güçlendirmek amacına yönelik olarak: ’Vicdan Eğitilebilir mi?’, ‘Vefa Bilincine Sahip Olmak Ne demektir?’ vb. soruların yer aldığı çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Gençlerimize değişmeyen değerleri vermenin onların sağlıklı kişilik gelişiminde çok önemli olduğunu bilerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.