Okul Aile Birliği

 

2017-2018 DÖNEMİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

PINAR BAYKAL (BAŞKAN)

Ö.DUYGU ESİMEK (BAŞKAN YRD.)

ARZU UÇKUN (YAZMAN)

BUKET ELVAN (MUHASSİP ÜYE)

DERYA AKTOP

YEDEK ÜYELER :

ESRA ÜNAL

A.YUDUM BALIKÇI

DENETLEME:

LEVENT BOĞUKOĞLU

EYLÜL ESENER

Amacı: 

Okul ve öğrenci yararına çalışmaktır. Bir sorun fark ettiğinde okul idaresi ile OAB Başkanı aracılığı ile yazılı olarak paylaşır.

Okul Aile Birliği; 

* Üyelik, gönüllülük esasına dayalıdır. Amacı, okula ve öğrenciye hizmettir.
* Şikâyet ve önerileri yazılı olarak kabul eder; OAB Başkanı aracılığı ile okul yönetimine sunar.
* Belirlenmiş sosyal sorumluluk projelerinde okul adına aktif görev alır.
* Toplantılarda alınan kararlar, çoğunluğun katılımı ile imza altına alınır. Aldığı kararları ancak okul yönetiminin onayının ardından uygulamaya koyabilir.
* Okul Aile Birliğine üye olmak, kişiye okul içinde serbestlik sağlamaz. Okul Aile Birliği  üyeleri, ancak kantin, yemekhane, tuvalet denetimi veya okul yönetimince belirlenmiş başka görevler için okulun fiziki alanlarında bulunabilir.
* Öğretmen görüşmelerinde diğer veliler gibi öğretmen görüşme odalarını kullanır.
* Bizzat sorun çözemez, diğer velilere sorunun çözüm kaynağı olarak okul yönetimini adres gösterir
* Toplantıda konuşulan konuları ve açıklamaları deklare etme yetkisine sahip değildir.
* Üyelerine, sözel ifade ile herhangi bir durum aksettirilmişse veliyi ilgili öğretmen, rehberlik birimi veya yöneticiye yönlendirir. Herhangi bir kişisel yorumda bulunamaz.
* Üyelerine, sosyal sorumluluk projelerinde okul tarafından görevlendirilecek yöneticiye gerekli desteği verirler. Resmî tören ve etkinliklere aktif olarak katılırlar.