Okulumuzda Liseye Geçiş Sistemi (LGS) çalışmaları 6, 7 ve 8. sınıfları kapsar. Ölçme değerlendirme birimi çalışmaların takvimini ve içeriğini belirlemede aktif rol oynar. Öğrenciler test çözme becerisi, zamanı doğru kullanma, disiplinlerarası aktarım yapma gibi konularda da yönlendirilir. Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda zaman zaman küçük grup çalışmaları ile öğrencilerimizin (varsa)  akademik eksiklikleri giderilir. Okul çıkışı yapılan etüt çalışmalarıyla öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunulur. Uygulanan deneme sınavları ile durumları sık sık kontrol edilir. Ayrıca yürütülen koçluk sistemi ile tüm 8. sınıf öğrencileri, 5-6 kişilik gruplara ayrılarak bir öğretmenin sorumluluğuna verilir. Her koç, sorumlu olduğu öğrencinin akademik çalışmalarını yakından takip etmekle görevlendirilir ve bu çalışmalar periyodik olarak ilgili birimlere raporlanır. 
Bu yoğun süreç içerisinde öğrencilerimizin sınavlara akademik yönden olduğu kadar psikolojik olarak da hazırlanmalarının öneminin bilincinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak bireysel performanslarını destekleyici başarı takip çalışmaları yapmaktayız. Sınav sistemi, verimli ders çalışma teknikleri, test çözme becerileri ve velilerimize yönelik seminerler düzenleyip motivasyon ve sınav kaygısıyla ilgili grup çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.