AMACIMIZ

 AMACIMIZ;

 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,
 • Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklendiği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerileri kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,
 • Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma tekniklerini öğretmek,
 • Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek,
   

ÖĞRENCİLERİMİZ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARLA; 

 • Anadilini etkin ve verimli kullanma, İngilizce’yi anadili gibi öğrenme, Soyut kavramları somutlaştırma,
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme, Matematiği günlük hayatta kullanabilme ve hayatın matematik olduğunu anlamlandırabilme,
 • Bilim dallarına ilgi duyma,
 • Sanat dallarını tanıma, Öğrendikleri her bilgiyi özümseme, Kitap analizi yapabilme gibi akademik becerileri edinirler.
   

ÖĞRENCİLERİMİZ KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLERLE;

 • Özgüveni yüksek,
 • Bilgiye odaklı ve meraklı,
 • Sorgulama becerisi edinmiş,
 • Dilini en doğru şekilde kullanan,
 • Haksızlıklar karşısında durabilen,
 • Toplumsal kuralları bilen,
 • Farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişirler.
   

NEDEN İSTEK’Lİ OLMALIYIZ?

 • EN; BAŞARILI İYİ BİLİNÇLİ OBJEKTİF DUYARLI YARATICI OLMAK İÇİN İSTEK’liyiz. YA SİZ?
   

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Tam öğrenme yöntemi ile yapılandırmacı yaklaşıma uygun ders içerikleri,
 • Bireysel öğrenme,
 • Çoklu zeka,
 • Yabancı dil eğitimi,
 • Etüt ve takviye çalışmaları,
 • Bire-bir çalışmalar,
 • Grup çalışmaları,
 • Dönüt-düzeltme,

ÖĞRENCİLERİMİZ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARLA;

 • Anadilini etkin ve verimli kullanma,
 • İngilizce’yi anadili gibi öğrenme,
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme,
 • Matematiği günlük hayatta kullanabilme ve hayatın matematik olduğunu anlamlandırabilme,
 • Bilim dallarına ilgi duyma,
 • Sanat dallarını tanıma,
 • Öğrendikleri her bilgiyi özümseme,
 • Kitap analizi yapabilme,

Gibi akademik becerileri edinirler.

KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLERLE;

 • Özgüveni yüksek,
 • Bilgiye odaklı ve meraklı,
 • Sorgulama becerisi edinmiş,
 • Dilini en doğru şekilde kullanan,
 • Haksızlıklar karşısında durabilen,
 • Toplumsal kuralları bilen, farkındalığı yüksek,

Bireyler olarak yetişirler.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

 • Ders ve etkinliklere katılım gözlem formları, grup çalışmaları, akran değerlendirme çalışmalarının yanı sıra
 • Kazanım izlemeler
 • Vitamin eğitim (4.sınıf)
 • Cambridge sınavları (3. ve 4.sınıf)
 • Yazılı sınavlar (4.sınıf)
 • Kazanım karnesi (1, 2 ve 3.sınıf) uygulamaları ile öğrencilerin akademik başarıları takip edilir.

OKULDA SOSYAL HAYAT

 • Kulüp Çalışmaları
 • Belirli Gün Ve Hafta Kutlamaları
 • Değerler Eğitimi
 • Milli Bayram Kutlamaları
 • Akademik Geziler
 • Şehir Dışı Geziler
 • Oyun Grupları
 • Söyleşi Ve İmza Günleri
 • Aylık Veli Bültenleri
 • Duvar Gazetesi
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Ders Dışı etkinlikler&eğlenceli saatler
 • Gezi-gözlem-inceleme-aktivite-yardım kampanyaları.

 

1.SINIF

 • Renklerle Dans

 • Becerikli Eller

 • İki Dil İki İnsan

 • Yazım Aynamdır

 

 

2.SINIF

 • Zekanın Sınırları

 • Şiire Yolculuk

 • Renklerle Dans

 • Becerikli Eller

 • İki Dil İki İnsan

 • Yazım Aynamdır

 • Oyuncak Atölyesi

 

 

3.SINIF

 • Zekanın Sınırları

 • Oryantiring

 • Renklerle Dans

 • Becerikli Eller

 • İki Dil İki İnsan

 • Yazım Aynamdır

 • Oyuncak Atölyesi

 • Bahçe İşleri

 • Yazar Atölyesi

 • Matematik Kulübü

 • Speed Stack

4.SINIF

 • Oryantiring

 • Renklerle Dans

 • Becerikli Eller

 • İki Dil İki İnsan

 • Bahçe İşleri

 • Yazar Atölyesi

 • Matematik Kulübü

 • Speed Stack

 • Bilimin Kaşifleri