İstek Özel Kaşgarlı Mahmut Okulları 10. Ve 11.sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup temsilci ile 22-25 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye geneli tüm resmi/özel liselere yönelik Özel Alman Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “III.Eğitim Forumu” na katılım sağladılar. Türkiye`nin her bölgesinden öğrencilerin birbiri ile tanışmasını, Türkiye ve Avrupa`yı ilgilendiren konular hakkında görüşlerini paylaşmasını amaçlayan forumda “Çevre, Suç Faaliyetlerinin Önlenmesi, Toplum Sağlığı, Cinsiyet Sağlığı ve Kadın Hakları, Dış İlişkiler, Kültür, Ekonomi, Bölgesel Kalkınma Komiteleri”  yer aldı. Öğrencilerimiz belirtilen komitelerde 4 gün boyunca çalışarak, görüş alışverişinde bulunup, sunumlar gerçekleştirdiler.