Doğru lise

Doğru lise

Doğru lise

Doğru liseyi nasıl seçersiniz?

Ortaöğretim, öğrencilerin yükseköğretime hazırlandığı kademedir. Bu nedenle öğrencinin bu kademede bilgi, ilgi ve hedeflerine uygun bir lise seçmesi çok önemlidir. Okul tercihlerinde yalnızca velilerin karar vermesi doğru değil. Öğrencilerin de tercih sürecinde söz hakkı olmalı hatta kararı onlar vermelidir. Geleceklerine yön verirken onların isteklerini göz ardı etmemek ve değerli olduklarını hissettirmek akademik başarıdan çok daha önemlidir. İSTEK Uluğbey Okulları PDR Bölüm Başkanı Psk. Dan. Köksal Bayazıt, okul seçerken öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda merak edilen tüm soruları sizin için yanıtladı. İşte detaylar…

Hangi tür lise?

Okul seçimi yapılırken öğrencilerin sorması gereken ilk soru hangi tür liseye gitmeliyim olmalıdır. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun, gelecekten beklentilerini karşılayacak, farklı kariyer ve eğitim olanakları sunan; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Liseler vb. lise türleri bulunmaktadır. Bu lise türlerinden önce kendisi için en uygun olanın seçilmesi ve daha sonra diğer kriterlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca özel okul – devlet okulu ayrımı da yapılmalıdır.

Eğitim müfredatı
Seçeceğiniz her lise size farklı bir gelecek planı sunuyor. Gideceğiniz üniversiteye ve gelecekte edineceğiniz mesleğe göre lise seçmek ilk önceliğiniz olmalıdır. Ağırlıklı olarak Tıp, Mühendislik gibi eğilimi olan öğrenciler için doğru lise Fen Liseleri olabilir. Kesin olmamakla birlikte yine Tıp veya Mühendislik alanlarına ilgisi olan öğrenciler Anadolu Liselerini seçerek ilerleyen yıllarda Fen ve Matematik derslerinin fazla olduğu alanı seçebilirler.

Ancak bir kolej seçimi ile karşı karşıyaysanız bu sınıflandırmayı yapmak sizin yapacağınız araştırmaya kalıyor. Seçeceğiniz lisenin eğitim müfredatının öğrencinin üniversite sonrasındaki hedefleriyle ilişkilendirilebilir olması önemli. Bu anlamda, bir lisenin mezunlarının hangi yükseköğretim programlarına yerleştiğini internetten dikkatle incelemeniz gerek.
 
Tercihleri yalnızca akademik olarak sınırlandırmamak yararlı olur. Sosyal Etkinlikler, ÖSYS hazırlığı, rehberlik bölümü çalışmaları, uluslararası işbirlikleri, yabancı dil eğitimi, anne baba eğitimleri ne kadar sıklıkta ve ne düzeyde, alan seçimi ve meslek seçimi için neler yapılıyor,  gibi sorular okul yöneticilerine sorularak detaylı bilgiler alınabilir.

Üniversite başarısı
Üniversite başarısı bir lisenin başarısını gösterir. İyi bir lise aslında iyi bir üniversite demektir. Okulun öğrencilerini bu süreçte nasıl hazırladığı, etütler, deneme sınavları, bunların ölçme değerlendirmesi ve veliye geri bildirimi, her seviyede öğrencileri öğrenmeye hazır tutmak için okulun rehberlik bölümü işbirliğiyle izlediği yol, öğrencinin üniversite hazırlık sürecinde yarıştan kopması, duygusal dengesizlikler gibi beklenmedik sorunlar noktasındaki çözüm yöntemleri önemlidir.

Yabancı dil
Gelecek öğrencilere bir veya daha fazla yabancı dil öğrenmeyi gerektiriyor. Bu nedenle okulların yabancı dil eğitimleri de çok iyi olmalıdır. Yabancı dil olarak yalnızca İngilizce ile sınırlı kalmayan öğrencilerin farklı dilleri tanımalarına olanak sağlayan liseler bir adım öne çıkmaktadır. Sonradan Anadolu lisesine dönüşen ve hazırlık sınıfı bulunmayan liselerde yabancı dil öğretimi eski ve hazırlık sınıfı olan Anadolu liselerine oranla çok daha düşüktür. Uluslararası işbirliğine, sertifikasyon programlarına önem veren okullar tercih edilmelidir.

Fiziki yapı
Fiziki yapı o kurumda verilen eğitimin kalitesini arttırmaktadır. Öğrencinin derslerde öğretmenlerle daha kaliteli iletişim kurabilmeleri adına sınıfların kalabalık olmaması, öğrencinin öğrendiğini uygulayabilmesi ve böylece tam öğrenmeyi gerçekleştirecek laboratuvarların olması, dersliklerin ferah ve ışık alan odalar olması, öğrencilerin sosyal etkinlikleri yapacakları sanat ve spor alanlarının olması iyi bir eğitim için önemli unsurlardır.

Öğrenci ve derslik sayısı:
Okulda kaç derslik var ve bir dersliğe kaç öğrenci düşüyor? Derslik ve öğrenci sayısı okulları gezdiklerinde öğrencilerin ve velilerin sorması gereken ilk sorular arasında yer almalıdır.

Sosyal faaliyetler
Okullarda en az akademik başarı kadar önemli bir diğer konu da öğrencinin kendini tanımasına, zayıf yönlerini güçlendirmesine, güçlü yanlarını kontrol edebilmesine, sorumluluk almasına, ekip çalışmasına uyum sağlamasına olanak veren, özgüvenini yükseltecek, arkadaş ilişkilerini kuvvetlendirecek etkinliklerdir.