3.Sınıfların "Kendimizi İfade Etme Yollarımız" disiplinlerüstü teması kapsamında ele aldıkları "Duygu, düşünce ve hayallerimizi yazılı anlatım türleri ile yaratıcı bir biçimde ifade ederiz" ana fikri ile ilgili sorgulama sürecini desteklemek için yazar velimiz Kahraman TAZEOĞLU'nu konuk ettik. Yazarımızla yaptığımız söyleşide yazılı anlatımın gücünü, yazma yolları, yaratıcılığımızın yazdıklarımıza etkisi gibi konular ele alındı. Öğrencilerimiz konuğumuza bir çok soru sordular, merak ettikleri hakkında bilgiler edinme fırsatı buldular.