Lise öğrencisinden veri kaybı yaratmayan dosya sıkıştırma programı