Bozuk kemana kodlama ile tamir! Öğrenciler bozuk kemanı kodlama dersi sayesinde tamir ettiler