TR | EN
Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu / International Baccalaureate Organization-IBO

İsviçre’nin Cenevre kentinde 1968 yılında kurulmuş olan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (International Baccalaureate Organization –IBO), uluslararası eğitim alanında lider bir kuruluştur. Organizasyonun kuruluş amacı; lise ya da üniversite eğitimini anavatanından başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dahilinde yürütülmesidir. Uluslararası Bakalorya Programı tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı ve en işlevsel eğitim programıdır. IBO’nun dünya genelinde her gün artan sayıda okulda ve binlerce öğrenciye uygulanan 3 ayrı programı vardır.

• İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme: PYP) 3-12 yaş grubundaki çocukların sınıf içi ve sınıf dışındaki tüm gelişimine odaklanan bir programdır. Ana sınıfı ile 1, 2, 3, 4. ve 5. sınıfları kapsar.
• Orta Yıllar Programı (Middle Years Programme: MYP) 11-16 yaş grubundaki öğrencilere geleneksel okul derslerini kapsayan ve aşan bir akademik yapı sunar ve temel becerileri kazandırmayı hedefler. 6, 7, 8, 9. ve 10. sınıfları kapsar.
• Diploma Programı (Diploma Programme: DP) 16-19 yaş grubundaki öğrencilere ortaöğretimin son iki yılında uygulanır. “IB Diploması” yurt dışındaki seçkin üniversiteler tarafından tanınır ve kabul görür. 11. ve 12. sınıfları kapsar.

Bugün, Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Avustralya dahil olmak üzere pek çok ülkedeki üniversiteler IB diplomasını tanımaktadır.

* Aşağıdaki ifadeler, tüm IBO Programlarına yöneliktir ve IBO’nun misyonunu vurgular:
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratmaya yardımcı olmak için sorgulayan, bilgili, ilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu sonuca ulaşmak için IBO; okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlar ile çalışarak uluslararası eğitime ve değerlendirmeye dayalı hedef yükseltici programlar geliştirir. Bu programlar; öğrencileri, farklı olan bireylerin de haklı olabileceğini anlayan, aktif, tutkulu ve ömür boyu öğrenen bireyler olma yolunda teşvik eder.

İSTEK Okullarında IB
İSTEK Okullarında IB, Milli Eğitimin öğretim programının gereklerine hassasiyet gösterilerek uygulanır. IB’nin uluslararası bir program olması kendi dilini ve kültürünü çok iyi bilen, laik gençler yetiştirilmesine bir engel teşkil etmez. Her ne kadar zorunlu olarak işlenmesi gereken konular varsa da, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü tüm üniteler, alanlar-arası geçişler içeren bir sorgulama bağlamı içerisinde ele alınmaktadır. Bu yolla Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu kıldığı unsurlar birer asgari zorunluluk olarak görülmekte ve IB’nin yardımıyla bu asgari zorunlulukların üzerine daha zengin ve daha güçlü bir anlam dokusu örülebilmektedir.

İSTEK Özel Barış İlköğretim Okulu ve İSTEK Özel Kemal Atatürk İlköğretim Okulu, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nun PYP ve MYP programlarını uygulamak üzere kabul almış ve “Aday Okul” statüsüyle programları uygulamaya başlamıştır.

Cito

1968 yılında kurulan Cito, merkezi Hollanda’da bulunan uluslararası bir ölçme değerlendirme kurumudur. 30 ülkeye çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti veren Cito, Avrupa’da alanındaki en büyük kurumdur. Amerika ve Almanya’da şubeleri, Japonya ve Kore'de ise temsilcilikleri bulunmaktadır. PISA Konsorsiyumu’nun etkin bir üyesi olarak PISA çalışmalarının geliştirilmesinde etkin bir role sahiptir. Avrupa Ortak Çerçeve Düzeyleri kapsamında yabancı dil becerilerinin ölçülmesini amaçlayan projeyi de yönetmektedir.

Cito ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.cito.com.tr  adresinden ulaşılabilir.

Cito Türkiye Hakkında
Cito Türkiye Ofisi, 2006 yılında ODTÜ Teknokent’te Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) ürünü ile çalışmalarına başlamıştır. ÖİS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Tilburg Üniversitesi gibi yurt içi ve yurt dışında farklı üniversitelerden akademisyenlerin danışmanlığı altında, Türkiye’deki çeşitli özel ve devlet okullarından seçilmiş öğretmenlerden oluşan grubun çalışmalarıyla geliştirilmeye ve 2006–2007 yılı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

Öğrenci İzleme Sistemi Hakkında
Eğitim süreci içinde her öğrencinin gelişiminde farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan dolayı çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemek isteriz. Böylece çocuklarımızı başarılı oldukları alanlarda yönlendirmek ve eğer varsa başarısız oldukları alanlarda gereken önlemleri almak isteriz.
Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi, her öğrencinin gelişimsel farklılıklarının olacağı, bu farklılıkların ortaya çıkarılarak her öğrencinin belli düzeylerde başarılı olması için gerekli destek hizmetlerinin sağlanabileceği düşüncesinden yola çıkarak hazırlanmış bir izleme sistemidir.

Cito Türkiye ÖİS, ilköğretim düzeyinde okullara, özellikle de öğretmenlere ve velilere, yukarıda söylenen amaçlara hizmet etmek için geliştirilmiştir. ÖİS sayesinde veliler çocuklarının sorunsuz bir gelişim göstermelerini sağlayabilir, bir sorun olduğunda sorunun ne olduğunu tespit edebilir ve zamanında doğru yardımı alabilirler. Çünkü ÖİS uygulamaları sadece sonucu bildirmez, süreci ölçmeye yöneliktir.

Ülkemizde pek çok sınav, merkezi olarak uygulanmakta, hatta bunların birçoğu okullardaki öğrencilerin genel durumunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu sınavlar sadece öğrencileri sıralayan ve toplam doğru yanıt sayısını dikkate alan ama öğrencilerin yeterlikleri (bir öğrencinin hangi becerileri kazanıp, hangi becerileri kazanamadığı) konusunda bilgi vermeyen bir formatta gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar öğrencilerin geliştirmiş olduğu ya da geliştirmeye ihtiyaç duyduğu beceriler konusunda bilgi vermemekte, sıralamanın ötesine geçmeyen değerlendirmeler ortaya çıkmaktadır.

Cito Türkiye ÖİS işte bu noktada fark yaratmaktadır. Öncelikle ‘ÖİS bir sınav değildir.’ ÖİS çalışmasına katılan öğrencinin farklı ders alanlarında hangi becerileri kazandığı, hangi becerilerde desteğe ihtiyaç duyduğu ortaya çıkarılmakta, eksiklikleri tamamlama yönünde gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Yanı sıra ÖİS, öğrenci gelişimini yıllar içerisinde takibe alarak izleme olanağı sağlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından temel eğitim düzeyi için hazırlanmış öğretim programlarındaki hedeflere (kazanımlara), temel eğitimde okuyan tüm öğrencilerin ulaşması beklenmektedir. Bu gerçekten hareketle; Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi uygulamaları için hazırlanmış ve geniş öğrenci kitlelerinde denenerek ön uygulamaları yapılan ve daha sonra asıl uygulamalar için kullanılan soruların her biri, Bakanlığın yayınladığı bu kazanımları ölçer niteliktedir.

Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) kapsam olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Yeni Öğretim Programları” dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu öğretim programları, bilginin ezberlenmesine dayalı öğrenme çıktılarından çok, düşünme süreçlerine yönelik öğrenme çıktılarına ağırlık vermektedir. Bu nedenle, ’ÖİS uygulamalarında kullanılan içerikler de, ezberlenerek geliştirilen süreçleri değil, daha çok, düşünme becerilerini değerlendirmektedir.’ Bu becerilerin en önemli iki özelliği şunlardır:
1. Düşünme süreçleri kısa sürede ve hızla geliştirilmesi mümkün olmayan becerilerdir
2. Bu beceriler öğrencilerin yaşlarıyla orantılı olarak ele alınıp geliştirilir.
Bu nedenlerle, sonuçların iyi çıkmadığı durumlarda, öğrencilere kısa sürede uygulanacak metot, etkinlik v.s ile gelişimin sağlanması mümkün değildir. Bu süreç ancak, daha geniş bir zamana yayılan ve anlamlı içeriklerin kapsandığı etkinliklerle mümkün olabilir. Kısa sürede alınan sonuçlar, ne yazık ki, öğrencilerin ezberleyerek aynen aktaracakları ve bir süre sonra unutacakları bilgilerdir.

OkulNET

OkulNET Öğrenci Bilgi Sistemi okulumuzda okumakta olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimleri ile ilgili çok kapsamlı bilgi içeren bir veritabanıdır. Bu sistemdeki bilgiler optik formlar aracılığıyla ya da internet üzerinden bilgi girişiyle sağlanmaktadır.

OkulNET Hakkında
OkulNET internet tabanlı eğitim yönetim sistemleri, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü, Teknokent’te faaliyet göstermektedir. Hizmetlerini 350.000 ögrenciye, 20.000 idareci ve 690.000 veliye ulaştıran Okul NET, gerek akademik gerekse teknik anlamda tüm Dünyada kabul gören ürün geliştirme standartlarındadır. 2008 yılında Amerika ve İngiltere’de uluslararası iş ortaklıkları kurmuş ve eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren yabancı firmalarla stratejik iş ortaklıkları yürütmektedir.

Veli-Eğitim Kurumu arasındaki iletişim OkulNET Öğrenci Bilgi Sistemi sayesinde kesintisizdir. Öğrenci başarısında veli-eğitim kurumu işbirliği en önemli etkenlerden biridir. Veliler ve eğitim kurumu arasındaki iletişim ve etkileşim sağlıklı bir şekilde kurulmadığı takdirde, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine olan ilgisi azalmakta, bu da öğrencinin eğitim hayatını negatif şekilde etkilemektedir. Kısıtlı sürede gerçekleştirilen veli toplantıları ve telefon görüşmeleri ise ancak dönemsel bir bilgilendirme sağlamakta ve geçici bir çözüm oluşturmaktadır. Bununla beraber, öğrencinin de eğitim durumunu izleyip otokontrol mekanizmasını çalıştırarak kendine özel çalışma planları hazırlayacağı rapor ve bilgiler ancak rehber öğretmenleri tarafından belirli aralıklarla yapılan görüşmelerde incelenebilmektedir.Okul NET bu gibi sorunları en aza indirmek için devreye girerek birçok fayda sağlar. Bu faydaları şöyle sıralayabiliriz.
• Veli ve öğrencileri istedikleri zaman ve yerden eğitim bilgilerine ulaşabilir.
• Veliler çocukları hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak eğitim sürecinin bir parçası olur ve bu durum öğrenci başarısına olumlu bir biçimde yansır.
• Öğrenci ile ilgili tüm bilgilere tek ortamdan ulaşılabilir.
• Veli ve öğrenci memnuniyeti artar.
• Sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler öğrenci hakkında detaylı bilgiye kolaylıkla ve süratle ulaşabilir.
• “Her öğrenci farklıdır!” prensibi uyarınca öğrenci odaklı bir eğitim yaklaşımı geliştirilir.
• Ders saati bazlı anında devamsızlık girişi sayesinde idareci ve velilerin anında bilgilendirilebilmesi kolaylaşır.
• Sisteme entegre etüt yönetimi ile ders sonrası çalışmaların takibi yapılır, bu çalışmaların veliye bildirilebilmesi ve etütlerde alınan devamsızlık girişinin sisteme eklenebilmesi kolaylaşır.
• Her bir sınav değerlendirmesi tekrar tekrar incelenmek üzere arşivlenir ve süreç değerlendirme analizlerinde kullanılır.
• Öğrenci Gelişim Raporu ve Bilgi Haritası sayesinde her öğrenciye özel eğitim planları ve stratejileri öğretmenler tarafından geliştirilir.
• Geniş ölçekli sınavlar uygulanarak eğitim kurumları, sınıflar ve öğrenciler birbirleriyle karşılaştırılabilir.
• Konu-Kazanım analizleri sayesinde her ölçekte eksik kalan konu anlatımları saptanır, eğitim planlarında revizyon yapılabilir.
• Etüt çalışmalarının düzenlenmesinde yol gösterir.

CISCO Ağ Akademisi

İSTEK Okulları Anadolu ve Fen Liseleri, Bilgisayar Kulüpleri’nde 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı içerisinde, uluslararası geçerliliği olan Cisco Ağ Akademisi (Cisco Ağ Eğitim Merkezi) Programı (NetAcad) çalışmalarına başlanmıştır.

Bu programın temel amacı, Cisco Ağ Akademisi (Cisco Ağ Eğitim Merkezi) Programı alanında yetişmiş öğretmenler tarafından kendi okullarımızda eğitim öğretim gören öğrenciler ile konuyla ilgilenen yetişkinlere bilişim teknolojileri ve bilgisayar ağları konularında eğitimler verilmek suretiyle kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlarının bu alandaki beklentilerine cevap verebilecek nitelikte insan gücünün kazandırılmasını sağlamaktır.

50-72 saatlik eğitim saatini tamamlayan ve yapılacak sınavda başarılı olan öğrencilere uluslararası geçerliliği olan “IT ESSENTIALS - PC Hardware and Software” uzmanlığı sertifikası verilecektir. Ayrıca bu sertifika üniversitelerin ilgili bölümlerinde kredi olarak sayılmaktadır.

CISCO Ağ Akademisi Programı, 2009 yılı itibariyle dünyada 162 ülkede 10.000 üzeri akademi ile 2.5 milyondan fazla mezun vermiştir.

Ayrıca IT Essentials programını tamamlayıp sertifika alanlar seviyelerine göre CCNA Discovery, CCNA Exploration, CCNA Security, CCNP programlarını alabilirler.

 
  MEB eOkul Cito Cisco Guvenli Internet Yeditepe Universitesi